Opublikowano

Trwa nabór zgłoszeń do stypendiów L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Praca licencjacka - schemat postępowania

Naukowczynie na etapie habilitacji, doktoratu, a nawet magisterium prowadzące badania w zakresie nauk o życiu oraz techniczno-inżynieryjnych mogą do 5 maja ubiegać się o stypendium L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek w naukach przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu, naukach rolniczych, ścisłych czy inżynieryjno-technicznych, m.in. w medycynie, biologii, fizyce, chemii i biotechnologii. Należy zaprezentować dotychczasowe osiągnięcia naukowe, uzyskane granty badawcze, publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych, możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań oraz opis planów naukowych.

Aplikacje można składać poprzez stronę: www.forwomeninscience.com.

Naukowe Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej wyróżni 6 stypendystek. Zwyciężczynie otrzymają 3 stypendia habilitacyjne po 40 tys. zł, 2 stypendia doktoranckie po 35 tys. zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 25 tys. zł. Pieniądze można będzie przeznaczyć nie tylko na swój przełomowy projekt, ale też na wypoczynek lub opiekę nad dzieckiem podczas pracy naukowej. Każda stypendystka otrzyma też refundację udziału w zagranicznej konferencji naukowej na terenie Europy do kwoty 15 tys. zł – koszty te zwróci Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest partnerem programu.

„Polskie lekarki, fizyczki, biolożki robią wyjątkowe badania. Piękno tych badań powinno być znane światu” – mówi wiceminister nauki Maciej Gdula, cytowany w komunikacie prasowym.

O stypendium mogą się ubiegać badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Kandydatkom, które w trakcie swojej pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim, przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko.

Nazwiska stypendystek 24. edycji programu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która zaplanowana jest na listopad.

W Polsce przez 23 lata trwania programu wyróżniono już 123 uzdolnione przedstawicielki polskiej nauki. Ideą stypendium jest niwelowanie barier i podkreślanie sukcesów naukowych kobiet. Organizatorzy szacują, że obecnie zaledwie co trzeci naukowiec to kobieta.

„Dalsze wspieranie kobiet w rozwoju ich karier naukowych jest szczególnie ważne teraz, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Nieustannie zależy nam na tym, aby promować pracę badaczek w różnorodnym środowisku naukowym, wykazano bowiem, że różnorodność w zespołach badawczych zawsze owocuje wysoką innowacyjnością i efektywnością prowadzonych badań” – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Organizatorzy konkursu oceniają, że osiągnięcie równości płci w nauce będzie miało kluczowe znaczenie, jeśli jako społeczeństwo mamy stawić czoła złożonym globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej, ubóstwo i potrzeba etycznego podejścia do sztucznej inteligencji. „Problemy te wymagają wieloaspektowego podejścia i różnych perspektyw, co sprawia, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni wnosić swój wkład w rozwój nauki” – podkreślają w informacji prasowej.

Przytaczają przy tym wniosek z dokumentu „Closing the Gender Gap in Science” opracowanego przez UNESCO: „Nauka rozwija się dzięki różnorodności, dlatego każdą kobietę, która może wnieść w nią wkład, należy wspierać w realizacji jej aspiracji.”

Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia dla utalentowanych naukowczyń. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO we Francji. Organizatorami programu w naszym kraju są L’Oréal Polska (w ramach Fundacji L’Oréal) i Polski Komitet ds. UNESCO, a Partnerami: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk oraz UN Global Compact Network Poland.

Nauka w Polsce

kol/ agt/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)