Opublikowano

Trwa nabór do ministerialnego projektu “Legia Akademicka”

Praca licencjacka - schemat postępowania

Do piątku 15 marca uczelnie mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie “Legia Akademicka”, organizowanym przez ministrów: obrony narodowej oraz nauki. W ramach programu studenci i absolwenci będą mogli odbyć ochotnicze szkolenia wojskowe.

“Legia Akademicka” to program ochotniczych szkoleń wojskowych dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz absolwentów uczelni. Szkolenie ma dwie części: teoretyczną – realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym, oraz praktyczną (ćwiczenia wojskowe) – organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Część teoretyczna będzie realizowana w ramach modułu podoficerskiego i obejmie 13 godzin szkolenia programowego i dwugodzinny egzamin. W programie znajdą się przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej – poinformowano na stronie MNiSW.

O realizację zadania ubiegać się mogą uczelnie publiczne i niepubliczne, nadzorowane przez ministra nauki, kształcące w roku akademickim 2022/2023 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. Głównym kryterium wyboru będzie liczba studentów, którzy zadeklarowali chęć odbycia szkoleń w danej szkole wyższej oraz liczba utworzonych grup w zakresie modułu podoficerskiego.

Nabór zgłoszeń trwa do piatku 15 marca. Uczelnie, które wezmą udział w projekcie, zostaną wyłonione do końca marca.

Na realizację VII edycji projektu w roku 2024 Minister Nauki planuje przeznaczyć 1 mln zł. (PAP)

zan/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)