Opublikowano

Gowin: Uniwersytet Warszawski – liderem wśród polskich uczelni

Ponad 40 tys. studentów Uniwersytetu Warszawskiego zaczęło w piątek nowy rok akademicki. Minister nauki podkreślił, że pozycję tej uczelni jako lidera potwierdzają rankingi i duża liczba zdobywanych grantów.

“Uczestniczę w inauguracji roku akademickiego najlepszej polskiej uczelni” – podkreślił w czasie inauguracji roku akademickiego na UW minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin. Dodał, że pozycja lidera UW potwierdzona jest nie tylko rankingami, ale również dużą liczbą uzyskanych grantów z różnych źródeł, w tym międzynarodowych. “Pod tym względem UW jest bezapelacyjnym liderem w Polsce” – podkreślił Gowin.

Podczas uroczystości wicepremier przyznał też, że finansowanie nauki w Polsce jest niskie – i zapewnił, że “zacznie się to zmieniać od przyszłego roku”.

Inauguracji roku akademickiego na UW towarzyszą obchody 200-lecia założenia uczelni. Kulminacja obchodów nastąpi 19 listopada.

“Mam wewnętrzne przekonanie, że obchody 200-lecia pozwoliły nam – społeczności akademickiej, lepiej wzajemnie się poznać. Nie zatarły jednak istniejących barier i podziałów” – mówił rektor UW, prof. Marcin Pałys. Wyraził nadzieję, że w dalszej integracji naukowców pomocny będzie – realizowany od obecnego roku akademickiego – wieloletni planu rozwoju UW, wsparty przez rząd. W jego ramach latach 2016-2025 UW otrzyma z budżetu państwa około 1 mld złotych na realizację programu “Dobra inwestycja”.

“To nie jest pomoc państwa, ale dobra inwestycja, która ma zwrócić się i zwróci się nam wszystkim” – ocenił.

Środki posłużą do sfinansowania modernizacji budynków – i działalności interdyscyplinarnych centrów badawczych oraz ośrodków edukacyjnych, eksperckich i szkoleniowych. “Program wieloletni jest kompleksowym programem przemiany uniwersytetu. Chcemy być uniwersytetem należącym do europejskiej czołówki i liczącym się w skali międzynarodowej” – dodał.

Zgodnie z zapowiedziami rektora Uniwersytet Warszawski ma być uniwersytetem badawczym. Uczelnia ma prowadzić badania na najwyższym poziomie, i dzięki temu – świetnie kształcić studentów. “Jakość kształcenia wynika z doskonałości w nauce” – powiedział prof. Pałys. Przypomniał również słowa Arystotelesa, według którego doskonałość “nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem, bo jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy”. “Doskonałość w nauce musi zatem stać się naszym nawykiem i uniwersytecką codziennością” – mówił rektor UW.

Rektor zaznaczył, że naukowcy powinni publikować rzadziej, ale “zauważalnie”. “Chciałbym żeby nikt na naszym uniwersytecie nie tracił czasu na prace przyczynkarskie, wtórne. Generowanie publikacji służących zdobywaniu tylko kolejnych stopni i tytułów, które można nazwać dorobkiem, ale nie osiągnięciami – to nie jest nauka” – stwierdził.

Dodał, że odpowiedzialnością nauczycieli akademickiego jest takie kształcenie, dzięki któremu uczniowie będą umieli odróżnić wiedzę i fakty – od mitów, a z nadmiaru informacji, którymi są codzienne zalewani – potrafili wyłuskać prawdę i wartościowy, rzetelni przekaz. “Osoby, które kończą studia na uniwersytecie muszą wiedzieć, że życie jest do myślenia, do rozumienia, a nie do wyciągania pospiesznych wniosków” – podkreślił prof. Pałys.

Od 1 września UW kieruje nowy zespół rektorski wybrany w wiosennych wyborach. Prof. Marcin Pałys pozostał rektorem na drugą kadencję. Na stanowisku pozostała również prof. Anna Giza-Poleszczuk – prorektor ds. rozwoju. Nowi członkowie zespołu rektorskiego to prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika (prorektor ds. studentów i jakości kształcenia), dr hab. Maciej Duszczyk (prorektor ds. naukowych) i prof. dr hab. Andrzej Tarlecki (prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej)

Na UW kształci się ponad 40 tys. osób. W nowym roku akademickim uczelnia powiększyła się o dwa nowe wydziały – teraz jest ich łącznie 21. Z dwóch jednostek uniwersyteckich: Wydziału Historycznego (którego częścią był Instytut Bibliologii) oraz dawnego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – wydzieliły się dwa nowe: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Najbardziej popularne pod względem liczby osób na jedno miejsce w czasie tegorocznej rekrutacji okazała się specjalność public relations i marketing medialny na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. O jedno miejsce walczyło 26 osób. Na drugiej pozycji uplasowała się japonistyka (23 osoby na miejsce), a na trzecim Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (22 osoby na miejsce).

PAP – Nauka w Polsce

Opublikowano

Sześć polskich uczelni w rankingu QS World University

Niemal 8 mln zł dla studentów rywalizujących w międzynarodowych zawodach

Sześć polskich uczelni znalazło się w tegorocznej edycji rankingu QS World University Ranking. Pierwsze trzy miejsca zajęły uczelnie ze Stanów Zjednoczonych. Wygrał słynny Massachusetts Institute of Technology. Spośród polskich uczelni najlepszą pozycję 366. zajął Uniwersytet Warszawski.

Ranking przeprowadzany jest od 2004 roku przez organizację Quacquarelli Symonds, zajmującą się problematyką nauczania na poziomie wyższym. Najważniejszym celem rankingu jest umożliwienie kandydatom na studia racjonalnego wyboru uczelni oraz popularyzacja idei studiowania poza krajem ojczystym. Zestawienie obejmuje 4 proc. najlepszych szkół wyższych na świecie, w tym tylko sześć uczelni w Polsce.

Pierwsze trzy miejsca w rankingu zajęły uczelnie amerykańskie: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University oraz Harvard University. Miejsce czwarte zajął brytyjski University of Cambridge, a piąte California Institute of Technology (Caltech). W pierwszej dziesiątce znalazły się również: University of Oxford, University College London, ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology, Imperial College London oraz University of Chicago.

W rankingu znalazło się sześć polskich uczelni. Najwyżej – na 366. miejscu – sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Jagielloński znalazł się w grupie rankingowej 431-440, Politechnika Warszawska w grupie 601-650, a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Wrocławski w grupie 701+.

W rankingu brane są pod uwagę następujące kryteria: opinia wykładowców (40 proc. oceny ogólnej), opinia pracodawców (10 proc.), stosunek liczby studentów do liczby wykładowców (20 proc.), cytowalność publikacji naukowych na podstawie Scopus (20 proc.), odsetek wykładowców zagranicznych (5 proc.) oraz odsetek studentów zagranicznych (5 proc.).

Ranking jest dostępny na stronie: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016

PAP – Nauka w Polsce

Opublikowano

Ranking: Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią

Ranking: Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią

Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w XVII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W rankingu oceniono 315 uczelni i 47 kierunków studiów.

Ranking po raz 17. przygotowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera.

Na pierwszym miejscu Rankingu Uczelni Akademickich, obejmującym 90 szkół wyższych w kraju, znalazł się Uniwersytet Warszawski, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym. Na drugim miejscu uplasował się w tym roku Uniwersytet Jagielloński ze wskaźnikiem 98,2 proc. Trzecie miejsce należy – podobnie jak w ubiegłym roku – do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (82,3 proc).

Kolejne miejsca należą do: Politechniki Warszawskiej (81,7 proc.), Politechniki Wrocławskiej (77,3 proc.) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (77,2). W najlepszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Uniwersytet Wrocławski (72,1 proc.), Warszawski Uniwersytet Medyczny (65 proc.), Gdański Uniwersytet Medyczny (63,5 proc.) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (62,4 proc.).

W obejmującym 69 szkół wyższych Rankingu Uczelni Magisterskich Niepublicznych – podobnie jak w 2015 roku – zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, osiągając wskaźnik 100 proc. Drugie miejsce zajął Uniwersytet SWPS, a trzecie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. W najlepszej piątce znalazły się też: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie i Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

W Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Kolejne miejsca zajęły: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

W kategorii najlepszych uniwersytetów pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, a uczelni technicznych Politechnika Warszawska. W grupie uczelni medycznych wygrało Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miano najlepszej uczelni ekonomicznej wywalczyła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a najlepszej uczelni rolniczej – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie okazała się najlepszą Akademią Wychowania Fizycznego, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie najlepszą uczelnią pedagogiczną.

Uczelnie otrzymały także nagrody dodatkowe. W kategorii: lider umiędzynarodowienia nagrodę otrzymała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uniwersytet Jagielloński został uczelnią o najwyższym potencjale naukowym i najwyższym prestiżu wśród kadry akademickiej. Z kolei Uniwersytet Warszawski zyskał miano uczelni o najwyższej efektywności naukowej oraz najwyższym prestiżu wśród pracodawców. W kategorii: lider publikacji wygrał Gdański Uniwersytet Medyczny, a w kategorii lider innowacyjności: Politechnika Lubelska.

Kapituła przyznała też nagrody specjalne Awans 2016 za największy skok w rankingach. W grupie uczelni akademickich otrzymał ją Uniwersytet Śląski, który awansował o cztery miejsca (z 17. na 13.). Wśród uczelni niepublicznych magisterskich nagrodę otrzymała Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, która awansowała z 12. na 9. miejsce.

Szczegółowe wyniki rankingu są dostępne na portalu: www.ranking.perspektywy.pl

PAP – Nauka w Polsce

Opublikowano

UW i AGH fundują stypendia dla uchodźców z Syrii

UW i AGH fundują stypendia dla uchodźców z Syrii

Ok. 10 stypendiów umożliwiających studia Syryjczykom, którzy zostaną przyjęci przez Polskę, zaoferuje Uniwersytet Warszawski; krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zadeklarowała przyjęcie 20 uchodźców-studentów. Uczelnie poinformowały o tym w czwartek.

Szczegóły związane z deklaracjami zostaną przedstawione na piątkowej konferencji prasowej w resorcie nauki. Mają w niej uczestniczyć minister Lena Kolarska-Bobińska i przedstawiciele władz obu uczelni.

Uchodźcy na UW będą mogli także wziąć udział w kursach języka polskiego i kultury polskiej organizowanych przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców “Polonicum”.

“Chcielibyśmy ufundować ok. 10 stypendiów dla osób, które chciałyby studiować, i znajdują się pośród uchodźców, ale także zorganizować grupę nauki języka polskiego i kultury polskiej dla tych, którzy do naszego kraju przyjadą. To niezbędne, by tu dobrze funkcjonować, a także w przyszłości podjąć, albo kontynuować naukę” – poinformował dziennikarzy rektor UW, prof. Marcin Pałys.

Na UW Syryjczycy zaczną naukę w roku akademickim 2016/2017. “W tej chwili tych osób nie ma jeszcze w Polsce, a zajęcia już się zaczynają. Zapewne trochę czasu będzie im też potrzebne, żeby uregulować swój status i sprawy codzienne” – powiedział rektor.

Stypendium pokryje koszty kształcenia, czyli ewentualne czesne (normalnie studenci zagraniczni nie mają prawa do bezpłatnego studiowania w naszym kraju), a także mieszkanie w domu akademickim i stypendium socjalne.

Władze UW deklarują przyjęcie uchodźców na studia pierwszego i drugiego stopnia. “Te osoby będą mogły wybrać kierunki na zasadach ogólnych: mogą zdecydować się na kierunki studiów, jakie prowadzimy po angielsku, albo – po przejściu kursu języka polskiego – na wszystkie kierunki oferowane w języku polskim” – tłumaczył prof. Pałys.

“Oczywiście od tych, którzy zostaną przyjęci na studia, będziemy wymagać, by realizowali program studiów i zdawali wszystkie egzaminy. Jeżeli z powodów takich samych, jak to dotyczy reszty studentów, zostaliby skreśleni z listy studentów, to oczywiście stypendium ulega wstrzymaniu” – zastrzegł.

O miejsce na studiach na UW będą mogli starać się uchodźcy, którzy spełnią formalne procedury i zostaną przyjęci do Polski, co – zgodnie z deklaracjami rządu RP – ma nastąpić w przyszłym roku.

Informację o gotowości przyjęcia na studia na Uniwersytecie Syryjczyków uczelnia przekaże Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędowi ds. Cudzoziemców.

Prof. Pałys zauważył, że uchodźcy mogą nie dysponować dokumentami wymaganymi zwykle do tego, by podjąć naukę. Władze uczelni wypracują rozwiązania, które będą dopasowane do rzeczywistej sytuacji studentów-uchodźców.

“Zawsze okazywaliśmy wdzięczność tym uczelniom zagranicznym, które w trudnych czasach, które przechodziła Polska, np. w latach 80., pomagały i naszym studentom, i naszym pracownikom – zdobywać wiedzę i rozwijać się. Wydaje mi się, że jesteśmy dzisiaj w sytuacji takiej, że możemy w podobny sposób postąpić jak ci, którym jesteśmy wdzięczni za takie czyny w przeszłości” – podkreślił prof. Pałys.

Rektor krakowskiej AGH, prof. Tadeusz Słomka, o gotowości przyjęcia uchodźców poinformował w piśmie do minister nauki. “Stojąc w obliczu, jak się wydaje, najpoważniejszego kryzysu imigracyjnego w historii Europy, chciałbym zadeklarować współpracę i pomoc młodym ludziom, którzy – nie z własnej winy – muszą uciekać ze swoich krajów. […] Mając na uwadze powyższe przesłanki podjąłem decyzję, że Akademia Górniczo-Hutnicza jest w stanie przyjąć dwudziestu uchodźców-studentów i zapewnić im kształcenie w pełnym cyklu (pięć lat), a także zagwarantować im zamieszkanie i utrzymanie w tym czasie. Środki, które chcę wygospodarować na ten cel, pochodzić będą ze środków własnych uczelni, a więc funduszy przez nas zarobionych” – napisał.

PAP – Nauka w Polsce