Opublikowano

Programy stypendialne dla młodzieży – czym się kierować przy ich wyborze?

Programy stypendialne dla młodzieży – czym się kierować przy ich wyborze?

Stypendia dla uczniów fundowane są obecnie w naszym kraju przez różne podmioty, w tym przede wszystkim samorządy, fundacje, stowarzyszenia, a także firmy. Programy stypendialne dla młodych ludzi, którzy planują edukację w szkołach ponadpodstawowych, dedykowane są różnym grupom uczniów wymagających wsparcia – zwykle z powodu trudnej sytuacji materialnej lub nierównych szans w dostępie do edukacji. Służą temu np. stypendia dla uczniów z małych miejscowości. Wsparcie stypendialne nie zawsze przyjmuje formę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych i wymaga wybitnych osiągnięć w nauce od ubiegającego się o pomoc. Stąd warto poznać istniejącą ofertę programów stypendialnych dla uczniów, by nie przegapić żadnej szansy na lepszy start w przyszłość.

Kto może ubiegać się o stypendium dla uczniów?

Programy stypendialne dla uczniów mają konkretnie określoną formułę, która definiuje grupę nastolatków, do których kierowane jest wsparcie. Stypendium dla uczniów zdolnych jest szansą dla młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce i pozwala stypendystom rozwijać posiadane talenty np. poprzez finansowanie dodatkowych zajęć czy nauki w lepszych szkołach. Jednak nie każdy uczeń jest olimpijczykiem, dlatego przeglądając oferty programów stypendialnych, warto przyjrzeć się kryteriom, które organizacja stawia swoim podopiecznym. Istnieją takie programy, jak np. Program Stypendialny Horyzonty, dzięki któremu młody człowiek może liczyć na wsparcie finansowe i opiekę, nawet jeśli nie zalicza się do grona najwybitniejszych uczniów. Stypendium Horyzonty, o którym więcej informacji można znaleźć na stronie fundacji EFC, dedykowane jest uczniom z dobrymi wynikami w nauce, którzy mieszkają jednocześnie w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma wielu możliwości edukacyjnych, ani szkół ponadpodstawowych. Fundacja EFC umożliwia młodzieży z małych miast edukację w atrakcyjnych liceach i technikach poza miejscem zamieszkania, opłaca pobyt w internacie, wyżywienie, a nawet dodatkowe kursy językowe oraz wypoczynek w okresie letnim i zimowym.

Stypendia dla uczniów oferują różny zakres pomocy

Stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych zawsze należy dobierać, uwzględniając wszystkie kryteria kwalifikacji do programu, np. te związane z sytuacją materialną. Warto również ocenić formy pomocy oferowane przez konkretny program wsparcia stypendialnego dla uczniów, w tym zakresie istnieją bowiem spore różnice. Część stypendiów koncentruje się tylko na wsparciu finansowym, gdy tymczasem istnieją również bardziej kompleksowe systemy stypendialne, obejmujące opiekę wykwalifikowanej kadry, która czuwa nad wszechstronnym rozwojem młodzieży. Finansowane w ramach programów stypendialnych mogą być ponadto różne potrzeby edukacyjne. Niektóre fundusze stypendialne dla młodzieży przewidują pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, wyżywienia czy zakupu podręczników, a inne gwarantują dodatkowe benefity w formie kursów językowych, warsztatów tematycznych czy kolonii. Stypendyści w zamian za udzieloną pomoc, zobligowani są zwykle do wypełniania różnorodnych zobowiązań, które określa regulamin stypendium. Najczęściej wymagania dotyczą poziomu wyników w nauce, jednak także w tym aspekcie programy stypendialne przewidują różne możliwości. Warto uwzględnić je przy podejmowaniu decyzji. Pod rozwagę należy także wziąć czas trwania stypendium, możliwość renegocjacji warunków pomocy stypendialnej czy sposób składania aplikacji. Ten nie zawsze ma przyjazną formę i wymaga niekiedy skompletowania obszernej dokumentacji.

Opublikowano

Stypendia START dla 100 najzdolniejszych młodych naukowców

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła we wtorek listę laureatów programu START – to stu najzdolniejszych polskich naukowców przed trzydziestką. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Łączna suma przekazana na stypendia w tej edycji konkursu to 3 mln zł – poinformowała FNP w komunikacie przesłanym we wtorek PAP.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

“Stypendiami START honorujemy badaczy, którzy, mimo młodego wieku, mają już na swoim koncie imponujące osiągnięcia naukowe. Są to jedni z najbardziej obiecujących młodych naukowców w Polsce. Realizują ciekawe, ważne i potrzebne badania. Poprzez stypendium START chcemy ich `zatrzymać` w nauce i pomóc dalej rozwijać skrzydła” – skomentował prezes FNP prof. Maciej Żylicz, cytowany w komunikacie.

Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł.

W tym roku wyróżnienia otrzymało czworo laureatów: dr Magdalena Migalska oraz mgr Monika Żukowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr Rafał Muda z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz mgr inż. Krzysztof Ptaszyński z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi dla osoby, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką została mgr Katarzyna Chyl z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

W programie przyznawane jest też wyróżnienie im. Prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii z wysokiej jakości dorobkiem naukowym. W tegorocznym konkursie wyróżnieniem został uhonorowany mgr Marcin Karczewski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ciągu 28 lat realizacji programu, prestiżowe stypendia zdobyło ponad 3 100 wybitnych badaczy (łącznie z tegorocznymi laureatami), którym FNP przekazała w sumie ponad 84,5 mln zł.

Setka nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845 kandydatów. Średni wiek tegorocznych laureatów wynosi 28,5 lat, a 44 proc. nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne, nauki techniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne. W tym roku na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasowały się Uniwersytet Jagielloński (22 stypendystów), Uniwersytet Warszawski (14 stypendystów), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (6 stypendystów).

Stypendia w konkursie 2020 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu Fundacji, jak i ze środków przekazanych przez partnerów programu: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundację PZU, a także firmy stypendystów Fundacji: SensDx i Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej Dawida Nidzworskiego oraz Neuro Device Pawła Solucha. Ponadto stypendia zostaną sfinansowane ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1 proc. podatku dochodowego.

Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. (PAP)

Autorka: Ludwika Tomala

lt/ agt/

Opublikowano

Program stypendialny dla przyszłych pielęgniarek i położonych

W woj. lubuskim rusza program stypendialny dla przyszłych pielęgniarek i położonych finansowany przez samorząd województwa. Jego celem jest zachęcenie studentów pielęgniarstwa do podjęcia pracy w regionie po zdobyciu wykształcenia – poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

„Przekonaliśmy się już wielokrotnie, że najważniejsi są ludzie – kadra wysokospecjalistyczna. Jesteśmy zgodni, że potrzebujemy na naszym rynku pielęgniarek. A tylko poprzez wsparcie kardy medycznej możemy poprawić warunki leczenia w naszym regionie” – powiedziała na piątkowej konferencji prasowej marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Dodała, że dlatego zarząd województwa zdecydował się na uruchomienie kolejnego programu stypendialnego. Kolejnego, bo pierwszym w dziedzinie służby zdrowia jest system pomocy finansowej studentom medycyny. Ma on na celu zwiększenie liczby lekarzy w regionie.

„Jesteśmy zdecydowani wypłacać studentom pielęgniarstwa stypendia w wysokości 1 200 zł od października do czerwca, czyli przez okres 10 miesięcy. Pierwszy nabór trwa do 31 października. Jesteśmy pewni, że to są bardzo dobrze wydane pieniądze, bo tylko poprzez wsparcie kardy medycznej możemy poprawić warunki leczenia w naszym regionie” – wyjaśniła Polak.

O stypendia mogą ubiegać się studentki/studenci III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia pielęgniarstwa lub położnictwa. Stypendyści podpiszą umowę, w której zobowiążą się do podjęcia pracy w lubuskich lecznicach po zakończeniu nauki.

Według przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze Weroniki Rozenberger, jakość leczenia to nie tylko aparatura, ale przede wszystkim ludzie.

„Na 10 tys. mieszkańców przypada 5 pielęgniarek. Polska jest w europejskim ogonie, jeżeli chodzi o liczbę pielęgniarek i położnych. Zachęcamy więc do studiowania i jestem pewna, że będą chętne do skorzystania ze stypendiów i – co za tym idzie – podjęcia pracy w Lubuskiem” – powiedziała Rozenberger.

W woj. lubuskim od roku na samorządowe stypendia mogą liczyć studenci medycyny, którzy zadeklarują pracę w tym regionie po ukończeniu studiów.

„W zakresie lekarzy zrealizowaliśmy plan. Mamy kierunek lekarski. Już niedługo będziemy mieli absolwentów. W pierwszym roku przyznaliśmy stypendia 85 studentom, którzy chcą z nami współpracować” – dodała Polak. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz

Opublikowano

Fundacja Orlen – Dar Serca rozpoczęła nabór wniosków o stypendia dla studentów

Polscy studenci uczący się na zagranicznych uczelniach mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet w wysokości 150 tys. zł z programu stypendialnego Bona Fide Fundacji Orlen – Dar Serca. Wnioski można składać do 29 lipca.

PKN Orlen, informując w czwartek o nowej edycji projektu, wyjaśnił, że stypendium, podobnie jak poprzednio, “przeznaczone jest dla polskich studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim rankingu uniwersytetów świata (tzw. lista szanghajska)”.

Koncern zaznaczył jednocześnie, że “po zakończeniu nauki za granicą stypendyści zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w sektorze administracji publicznej”. Regulamin, formularz wniosku programu stypendialnego i inne niezbędne informacje są na stronie Fundacji Orlen – Dar Serca.

“Inwestujemy w rozwój młodych ludzi, studentów, również tych, którzy zdobywają wiedzę na zagranicznych uczelniach. Liczymy, że nabyte umiejętności wykorzystają z sukcesem w Polsce i przyczynią się do rozwoju krajowej gospodarki” – powiedziała prezes Fundacji Orlen – Dar Serca Katarzyna Różycka, cytowana w komunikacie koncernu. Podkreśliła, że program Bona Fide oferuje wiele możliwości, “jak praca nad interdyscyplinarnymi projektami, konsultację pomysłów ze światowej rangi specjalistami i możliwość wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym”.

Kwalifikacja do programu jest dwuetapowa. W pierwszym kandydaci wypełniają i przesyłają komplet dokumentów. Potem z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne. Na ich podstawie Fundacja Orlen – Dar Serca wyłoni stypendystów programu.

Jak zaznaczył PKN Orlen, program Bona Fide (łac. w dobrej wierze) “to unikalny projekt w skali kraju”. “Jego celem jest objęcie mecenatu nad rozwojem osób, które w przyszłości mogą swoją wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wykorzystać do budowania siły krajowej gospodarki. W pierwszej edycji programu Bona Fide przyznano sześć grantów na łączną kwotę ponad 700 tys. zł” – podał koncern. Dodał, że w tym roku partnerami programu zostały również cztery fundacje korporacyjne, w tym również Fundacja Lotto, Fundacja BKG im. J. K. Steczkowskiego i Fundacja Energa. (PAP)

Opublikowano

Rusza nabór wniosków na stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Najlepsi młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Nabór wniosków trwa do 31 października br.

Stypendia START przyznawane są naukowcom z całej Polski, reprezentującym wszystkie dziedziny nauki. W konkursie mogą wziąć udział badacze, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.

Roczne stypendium wynosi 28 tys. złotych i jest wypłacane w równych częściach co kwartał. Można nim dowolnie dysponować, bez konieczności rozliczania się z wydatków. Pieniądze można zatem przeznaczyć zarówno na cele naukowe, podróże, jak i na codzienne wydatki, np. zapewnienie dzieciom opieki podczas prowadzenia badań i pisania publikacji. Program START oferuje dodatkowo stypendium wyjazdowe, umożliwiające kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

“Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy `w nauce` i zachęcanie ich do kontynuowania kariery naukowej. Dla stypendystów to prestiż i też pomoc, żeby nie musieli dorabiać, tylko rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego. Wśród wymaganych dokumentów jest m.in. opinia opiekuna naukowego oraz podpis władz uczelni. Termin składania wniosków w edycji START 2019 mija 31 października 2018 r.

“Program START to sztandarowy konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniamy w nim najbardziej utalentowanych, najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Konkurencja jest bardzo silna – wybieramy ok. 100 stypendystów z grona ponad tysiąca kandydatów” – mówi wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP, dr Tomasz Poprawka.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i prowadzona jest w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2018 r. łącznie FNP przyznała 3 536 stypendiów na kwotę ponad 78,5 mln zł.

Stypendia w konkursie 2019 zostaną sfinansowane nie tylko ze środków własnych Fundacji, lecz także ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców (w tym firmy) oraz z wpłat 1 proc. podatku dochodowego.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie FNP.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ zan/

Opublikowano

Stypendium naukowe we Francji – wnioski do 16 maja

Przeprowadzenie badań naukowych we Francji ma umożliwić wybitnym polskim naukowcom stypendium rządu francuskiego. Wnioski o jego przyznanie można zgłaszać do 16 maja.

Program stypendialny skierowany jest do wybitnych polskich naukowców do 45 roku życia ze stopniem doktora lub wyższym, którzy planują przeprowadzić część swoich badań we Francji. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.

Stypendium przyznawane jest w wysokości 1375 euro na jeden miesiąc. Pokrywa również koszty ubezpieczenia i przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji. Stypendyści będą mieli też możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanego przez Campus France (po korzystnej cenie).

W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 “priorytetowych dziedzin” wśród których są następujące ścisłe dziedziny nauki: fizyka jądrowa, zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, astronomia czy kosmologia. Za priorytetowe uznano też różnorodne zagadnienia dotyczące nauk o człowieku i społeczeństwie, min.: migracje, bezpieczeństwo, religię i laicyzm.

Wnioski można składać do 16 maja. Szczegółowe informacje na temat programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce – http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.

(PAP)

Opublikowano

MNiSW przyjrzy się stypendiom dla studentów, którzy oddali Kartę Polaka

Resort nauki przyjrzy się stypendiom dla studentów, którzy oddali Kartę Polaka – zapewnił w czwartek w Sejmie wiceminister nauki Aleksander Bobko. Problemy ze stypendium socjalnym dla takich osób zgłosili w pytaniu poselskim przedstawiciele Kukiz’15.

Poseł Józef Brynkus (Kukiz’15) alarmował, że uczelnie wyższe „odmawiają przyznania stypendium socjalnego obcokrajowcom legitymującym się kartą pobytu z adnotacją +dostęp do rynku pracy+”.

Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, warunkiem wydania cudzoziemcowi takiej karty pobytu jest m.in. zwrócenie przez niego Karty Polaka. “Urzędy wojewódzkie słusznie zatem nakazują studentom zwrot dokumentu” – powiedział. Dodał jednak, że wtedy osoby te, jeśli studiują w Polsce, tracą prawa do stypendium socjalnego na uczelni.

Zdaniem Brynkusa to sytuacja istotna np. w kontekście konfliktu na Ukrainie. “Wielu młodych ludzi z tego kraju, mających polskie korzenie, podejmuje studia w Polsce, a więc problematyka dostępu do stypendium socjalnego jawi się jako powszechna i dotycząca wielu polskich uczelni wyższych” – ocenił.

Z kolei poseł Sylwester Chruszcz (Kukiz’15) zauważył, że ten problem pojawił się „niedawno, ale masowo na ścianie wschodniej”. Dodał, że chodzi o takie ośrodki akademickie jak Rzeszów, Przemyśl czy Kraków. Wyjaśnił, że sygnały w tej sprawie docierają od rektorów i organizacji studenckich.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko potwierdził, że osoby z innym obywatelstwem, które studiują w Polsce i posiadają Kartę Polaka oraz cudzoziemcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są uprawnieni do pobierania stypendiów, m.in. socjalnych. “Natomiast jeżeli osoba rezygnuje z Karty Polaka – (…) jej status się zmienia i studiuje na zasadach przewidzianych dla obywateli państw (…) trzecich – przepisy są jednoznaczne: stypendia socjalne i pomoc z funduszy pomocy socjalnej dla studentów już jej nie przysługuje” – poinformował. Wyjaśnił, że żeby to się zmieniło, musiałaby nastąpić zmiana przepisów.

Zaznaczył, że studenci np. z Kartą Polaka korzystają z funduszy pomocowych, które przydzielają uczelnie. “Nie mamy wiedzy, jakiej wysokości pomoc jest kierowana do tych osób. To się dzieje na poziomie uczelni” – powiedział.

“Ten sygnał jest ważny. Wyobrażam sobie, że możliwość studiowania i pracy jest istotna” – skomentował wiceminister.

“Mogę zadeklarować, że będę zlecał, by tą sprawą się zainteresować” – zapowiedział Bobko. Dodał, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego spróbuje określić skalę zjawiska. Nie wykluczył też, że tę sprawę jego resort spróbuje uwzględnić w planowanych reformach dotyczących szkolnictwa wyższego.

Posłowie Kukiz’15 zasugerowali, że powinna wystarczyć tylko zmiana interpretacji istniejących przepisów, na której zyskaliby studenci z kartą pobytu z adnotacją: “dostęp do rynku pracy”. Bobko zadeklarował, że jego resort przygotuje w tej sprawie odpowiedź na piśmie. “Będziemy starali się zareagować” – zapewnił.

PAP – Nauka w Polsce

Opublikowano

Nowy polsko-francuski program stypendialny w Kairze

Stały program stypendialny dla badaczy starożytnej i średniowiecznej historii Afryki Północno-Wschodniej rozpoczęły Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (CAŚ UW) i Francuski Instytut Archeologii Orientalnej (IFAO) w rocznicę 80-lecia polskich badań archeologicznych nad Nilem oraz 200-lecia istnienia Uniwersytetu Warszawskiego.

Program stypendialny stworzono w 80-rocznicę rozpoczęcia naukowej współpracy w Egipcie między Polską a Francją. W latach 1937-1939 odbyły się w Edfu w Górnym Egipcie polsko-francuskie wykopaliska kierowane przez prof. Kazimierza Michałowskiego, uważanego za założyciela polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Badaniami objęto grecko-rzymskie miasto oraz nekropolę faraońską z okresu Starego i Średniego Państwa. Badania te uznawane są za pierwsze w pełni naukowe przedsięwzięcie archeologiczne kierowane przez Polaka na terenie Egiptu. W ich wyniku trafiło do warszawskiego Muzeum Narodowego ponad 90 skrzyń z zabytkami. Nadal stanowią trzon kolekcji egipskiej w jego zbiorach.

Nowo ogłoszony program stypendialny kierowany jest do doktorów. Jego laureat spędzi 15 miesięcy w Kairze od 1 października 2017 r. do końca 2018 r. Oprócz realizowana własnego programu badawczego związanego z badaniem starożytnej lub średniowiecznej historii Afryki Północno-Wschodniej stypendysta będzie zobowiązany do zorganizowania międzynarodowego sympozjum naukowego w Kairze i odpowiedzialny za wydanie tomu z artykułami będącymi wynikiem tej konferencji. W ramach stypendium jego laureat będzie również brał udział w innych działaniach obu instytucji – CAŚ UW i IFAO. Stypendium wyniesie 30 tys. euro za cały okres pobytu w Kairze.

“Będzie to stały program stypendialny, który uruchamiamy z okazji 80-lecia polskiej obecności naukowej nad Nilem i 200-lecia istnienia UW dzięki silnemu wsparciu rektora naszej uczelni. Jesteśmy jedyną polską placówką badawczą w regionie i to zobowiązuje. Budujemy pozycję Polski jako jednego z liderów badań w Afryce Północno-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie” – wyjaśnił PAP dyrektor Stacji Badawczej CAŚ UW dr Artur Obłuski. Obłuski dodał, że szczególnie ważne jest dla niego budowanie wspólnych europejskich przedsięwzięć. “Dzięki temu możemy lepiej zarządzać skromnymi środkami finansowymi, jakie posiadamy i jednocześnie stwarzamy szanse rozwoju dla młodych polskich naukowców” – dodał.

Podania w pierwszej edycji można składać do 1 kwietnia. Szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie internetowej CAŚ UW.

CAŚ UW zapewnia również stypendia naukowe dla studentów i doktorantów, które są realizowane w Egipcie i finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do głównych zadań Stacji Badawczej CAŚ UW należy reprezentowanie, przede wszystkim, polskich archeologów i konserwatorów w Egipcie oraz zapewnienie sprawnego przebiegu polskich misji wykopaliskowych, działających w tym kraju. Instytucja zapewnia obsługę logistyczną: samochody dla polskich ekspedycji i członków misji czy powierzchnię magazynową. Jej pracownicy koordynują i reprezentują polskich badaczy z kilku uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk w kontaktach z władzami egipskimi. Kairska stacja CAŚ UW koordynuje obecnie 20 projektów terenowych na terenie Sudanu i Egiptu. Tylko w zeszłym roku gościła ponad 350 osób. Wśród nich byli nie tylko archeolodzy i egiptolodzy, ale również epigraficy, geolodzy, geofizycy, biolodzy i arabiści.

PAP – Nauka w Polsce

Opublikowano

Francuskie stypendia czekają na polskich studentów i naukowców

Francuskie stypendia czekają na polskich studentów i naukowców

Stypendia sięgające ponad 760 euro miesięcznie – na ukończenie studiów magisterskich lub realizację doktoratu we Francji – mogą otrzymać polscy studenci i doktoranci. Wnioski o Stypendia Rządu Francuskiego można składać do 5 marca 2017 r.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF), przyznawane od blisko 55 lat przez Ambasadę Francji w Polsce, umożliwiają utalentowanym polskim studentom i naukowcom sfinansowanie studiów we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy tego typu stypendiów.

W programie BGF Master 2 stypendium mogą otrzymać polscy studenci, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich na uniwersytecie, uczelni technicznej, ekonomicznej lub specjalistycznej. Pobyt stypendystów we Francji może trwać od 1 do 10 miesięcy.

Z kolei przyszli doktoranci mogą ubiegać się o stypendium w ramach programu BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle). Obejmuje on trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji doktoranta, realizującego doktorat “en cotutelle”. Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego. Na zakończenie cyklu studiów otrzymają podwójny dyplom doktorancki. Program dotyczy wszystkich kierunków studiów oprócz medycyny, która podlega specjalnemu programowi stypendialnemu.

Uczestnicy obydwu programów na każdy miesiąc otrzymają ono 767 euro. Wszyscy kandydaci powinni m.in.: posiadać obywatelstwo polskie; dobrze znać język francuski i/lub angielski – jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku. W przypadku programu BGF Master 2 powinni mieć ukończone minimum cztery lata studiów. Kandydujący do programu BGF Podwójne doktoraty muszą posiadać dyplom ukończenia studiów, pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji.

Ambasada Francji w Polsce przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, z zarządzania i administracji.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych są dostępne na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

PAP – Nauka w Polsce

Opublikowano

Konkurs “Sukces zaczyna się od stypendium”

Konkurs "Sukces zaczyna się od stypendium"

Fundacja Dobra Sieć zaprasza do udziału w konkursie pt. “Sukces zaczyna się od stypendium”. Partnerem konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu film lub fotokast.

Cel, jaki stawiają przed sobą organizatorzy, to promocja stypendiów rozumianych jako narzędzie rozwoju. Zadaniem uczestników będzie ukazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, co udział w programie stypendialnym zmienił, opowiedzenie o tym, co zawdzięczają i co osiągnęli dzięki wsparciu stypendialnemu, w jakie działania mogli się włączyć. Jednocześnie praca zgłoszona na konkurs powinna stanowić inspirację dla innych do ubiegania się o stypendia.

W konkursie mogą wziąć udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od 15 roku życia (skończone 15 lat nie później niż 24 października 2016 r.), byli i obecni stypendyści programów stypendialnych organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa. Konkurs jest adresowany do stypendystów, którzy brali/biorą udział w programach stypendialnych krajowych i zagranicznych w latach 2011-2016.

Zgłoszenia konkursowe w formie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie .doc lub .docx) do 24 października 2016 r. do godziny 12:00 na adres: serwis@mojestypendium.pl. Formularz karty zgłoszenia można pobrać na stronie www.mojestypendium.pl.

Kryteria oceny formalnej:

 • Zgodność pracy z tematyką konkursu;
 • Zgłoszenie dokonane w terminie, przy użyciu właściwego formularza karty zgłoszeniowej z zachowaniem zasad opisanych w Regulaminie Konkursu;
 • Kompletność zgłoszenia;
 • Długość zgłoszonego filmu lub fotokastu od 60 do 90 sekund;
  • w przypadku filmu – dobra jakość, odpowiedni sposób nagrania filmu (np. stabilne operowanie kamerą), dobra jakość dźwięku,
  • w przypadku fotokastu- dobry montaż.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • Atrakcyjność wizualna pracy;
 • Kreatywność i oryginalność pracy;
 • Stopień wypełnienia zadania podstawionego przed uczestnikami konkursu i przedstawienie swoich doświadczeń stypendialnych, w sposób zachęcający widza do poszukania stypendium dla siebie.

Przewidywane są 3 nagrody główne. Nagrodami w konkursie są czytniki e-booków. O ostatecznej liczbie laureatów zadecyduje Jury. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. Od decyzji Jury nie przysługuje prawo odwołania.