Opublikowano

Ponad 24 mln zł dla młodych doktorów w konkursach FNP

59 studenckich projektów dofinansowanych w dwóch edycjach "Generacji Przyszłości"

Tylko kilka dni zostało młodym doktorom z Polski i z zagranicy na złożenie wniosków o finansowanie innowacyjnych projektów badawczych w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY – Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Do zdobycia jest łącznie ponad 24 mln zł. Czas nadsyłania zgłoszeń mija już 17 października.

Dzięki środkom z programu FIRST TEAM młodzi badacze mogą założyć swój pierwszy zespół. Finansowanie, sięgające nawet 2 mln zł, będzie przyznawane na maksymalnie trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Pula środków przeznaczonych na drugą edycję konkursu wynosi aż 14 mln zł.

Program HOMING to z kolei propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. Dla laureatów przewidziano granty sięgające ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Finansowanie może zostać przyznane na dwa lata, bez możliwości przedłużenia. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach. Na drugą edycję konkursu FNP zamierza przeznaczyć łącznie 8 mln zł.

Natomiast badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą ubiegać się o grant w wysokości do ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach. W drugiej odsłonie konkursu do zdobycia jest łącznie 2,4 mln zł.

Wszystkie trzy programy skierowane są do młodych doktorów (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, stypendia, a także na prace zlecone, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Kierownik projektu może wnioskować o wynagrodzenie miesięczne w wysokości 17,5 tys.-20 tys. zł brutto, młody doktor – może otrzymywać do 15 tys. zł brutto miesięcznie, doktorant do 8 tys. zł brutto, a student nawet do 4 tys. zł brutto. Wysokość stypendium to od 1,5 tys. zł do 4,5 tys. zł brutto.

Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy prowadzące działalność w Polsce. Mogą one otrzymać nawet do 80 proc. dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej. Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku.

Programy FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PAP – Nauka w Polsce