Opublikowano

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – zaproszenie do udziału w szkoleniu

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego - zaproszenie do udziału w szkoleniu

Jeśli poważnie myślisz o karierze akademickiej, musisz publikować artykuły naukowe. Najlepiej nie w przypadkowym miejscu, ale w renomowanych czasopismach naukowych. Przemyślany wybór sposobu i miejsca publikacji jest ważny z tego względu, że napisanie dobrego artykułu zajmuje dużo czasu. Warto więc zadbać, aby przyniósł ci jak najwięcej korzyści.

Czy w ogóle publikować? Bez publikacji będzie ci trudniej dostać się na studia doktoranckie oraz starać się o jakiekolwiek granty. Artykuł naukowy przydaje się jednak nie tylko w tych sytuacjach. Jest to kwestia pewnego prestiżu, czegoś czym można się pochwalić, np. w CV. Pracodawca mając do wyboru kandydata, który nie przejawiał podczas studiów szczególnej inicjatywy i takiego, który może wypunktować swoje osiągnięcia, zwróci większą uwagę na tego drugiego.

Obecnie jest wiele czasopism naukowych, które przyjmują teksty. Nowych możliwości w tym zakresie dostarcza także Internet. Czasopisma internetowe z otwartym dostępem są nawet lepszym rozwiązaniem niż wyłącznie papierowe, ponieważ twój artykuł będzie łatwiej dostępny, a co za tym idzie dotrze do szerszego grona odbiorców.

Istnieją pewne bariery, z powodu których młodzi ludzie nie przygotowują tekstów. Jedną z nich jest obawa, że się nie uda, artykuł nie będzie wystarczająco dobry i zostanie odrzucony. Może wystąpić też naturalny lęk przed pokazaniem swojego dzieła światu, który będzie je oceniał. Jeśli tak to odczuwasz, nie jesteś odosobniony.

Szczególnie na początku, kwestia przygotowania artykułu naukowego może budzić obawy. Zwłaszcza u osoby, która tego nigdy nie robiła. Nie jest to jednak aż tak trudne, jak się wydaje. Trzeba nauczyć się pisać artykuły, tak samo jak uczyłeś/uczyłaś się innych rzeczy na studiach. Są sprawdzone metody pisania tekstów naukowych spełniających określone standardy. Przy wkładzie własnym, w postaci pracy i wysiłku, uda ci się przygotować artykuł na wystarczająco wysokim poziomie, aby został opublikowany.

Jeśli twoja uczelnia nie prowadzi warsztatów z tego zakresu, nie musisz się martwić. Działają już wyspecjalizowane instytucje, które mogą ci w tym pomóc. Niedawno ofertę szkolenia, które odbędzie się na początku marca, zamieścił Instytut PWN. Jako prelegenta zaproszono dr Piotra Siudę, socjologa, prodziekana ds. nauki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autora kilku monografii naukowych, który publikował w wielu periodykach naukowych z wysokim wskaźnikiem Impact Factor (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies).

Dr Piotr Siuda jest więc osobą, która zna się na rzeczy i może doradzić, jak wybrać dobre czasopismo, co zrobić, aby artykuł został w nim opublikowany, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku polskim i angielskim. Publikowanie w zagranicznych czasopismach to przyszłość, która nas czeka, można już się do niej przygotowywać.

Jak czytamy na stronie szkolenia, jest ono przeznaczone dla:

 • osób zainteresowanych publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych i polskojęzycznych periodykach;
 • badaczy, którzy chcą doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych;
 • redaktorów i edytorów pism naukowych;
 • nauczycieli akademickich, którzy chcą przekazywać studentom wiedzę o tym, jak poprawnie pisać artykuły.

Każdy naukowiec zastanawia się, jak opublikować swoje artykuły w najbardziej prestiżowych pismach, tak aby jak najszerzej zaprezentować wyniki własnych badań. Podczas tego szkolenia, taka właśnie wiedza ma zostać przekazana jego uczestnikom.

Program

09:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-11:30 BLOK I. Artykuł jako źródło sukcesu naukowego

 • Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego
 • Pisanie po polsku czy po angielsku – czym się różnią obydwa sposoby i na co zwracać uwagę, decydując się na wybór języka
 • Publikowanie w pismach anglojęzycznych jako sposób na rozwój kariery naukowej
 • Kryteria recenzowania tekstów
 • Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści
 • Cztery strategie tworzenia dobrego tytułu (podawanie jak największej ilości ważnych informacji, ale bycie zwięzłym; „szastanie” słowami kluczowymi; wybieranie między pytaniami a zdaniami oznajmującymi; unikanie niejasności)

11:30-11:45 Przerwa na kawę

11:45-13:15 BLOK II. Konstrukcja artykułu, czyli kiedy – i w jaki sposób – wyróżniać poszczególne sekcje tekstów

 • Typy artykułów i sposoby ich pisania
 • Jak pisać teksty przeglądowe i teoretyczne
 • Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów
 • Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia
 • Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words)
 • The Introduction – wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne
 • Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele
 • Sekcja Methods – jej cele oraz organizacja
 • Sekcja Discussion – ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.
 • Czy w artykule umieszczać sekcję Conclusions
 • Literature Review jako odrębna sekcja tekstu
 • Schemat AIMRaD w artykułach napisanych w języku polskim i angielskim
 • Pisanie „jakościowe” w naukach społecznych oraz humanistycznych – o tym, jak być dobrym story-tellerem
 • Inne rodzaje tekstów i sposoby ich pisania: studia przypadku, artykuły recenzyjne, przeglądy literatury, sprawozdania z konferencji i inne

13:15-13:45 Przerwa obiadowa

13:45-15:15 BLOK III. Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów

 • Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst
 • Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać (zrozumienie procesu recenzowania oraz roli edytorów, napisanie cover letter i inne)
 • Odpowiadanie edytorom i recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami, propozycjami zmian oraz przygotowaniem tekstu do publikacji
 • Poprawne cytowanie jako droga do sukcesu
 • Strategie odnajdywania i używania źródeł naukowych
 • Poddawanie się ocenie kolegów jako sposób na poprawę jakości swojego artykułu
 • Waga dbałości o język (jakie rodzaje błędów językowych są szczególnie rażące, schematy zdań)

15:15-15:30 Przerwa na kawę

15:30-17:00 BLOK IV. Z warsztatu autora artykułów naukowych

 • Narzędzia ułatwiające pisanie
 • Menadżery bibliografii
 • Zarządzanie notatkami i definicjami
 • Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu
 • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne
 • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym
 • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł
 • Czy wartko używać Google Scholar oraz tak zwanych ASNS (Academic Social Networking Services) – kilka słów o tym, po co jest potrzebna widoczność w sieci z perspektywy autora tekstów naukowych

Zobacz

Strona szkolenia: https://www.instytutpwn.pl/konferencja/artykuly/

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego - zaproszenie do udziału w szkoleniu