Opublikowano

Sześć polskich badaczek otrzymało stypendia L’Oréal-UNESCO

Sześć polskich badaczek otrzymało w środę stypendia L’Oréal-UNESCO dla kobiet w nauce. Stypendystki reprezentują szeroki wachlarz dziedzin naukowych, od chemii, poprzez matematykę i biotechnologię aż po psychologię – powiedziała szefowa jury, prof. Ewa Łojkowska.

Nagrody wręczono po raz 17. Roczne stypendia przyznawane w ramach programu “Dla Kobiet i Nauki” stanowią nagrodę za dotychczasowy wkład badaczek w rozwój nauki oraz pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Stypendia są przyznawane corocznie w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej oraz magisterskiej.

Laureatkami tegorocznego stypendium w kategorii habilitacyjnej zostały: dr Agnieszka Gajewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, dr Anna Michalska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz dr Marta Mańczuk z Pracowni Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Wysokość stypendium w tej kategorii wynosi 35 tys. zł.

Dwa stypendia w wysokości 30 tys. zł w kategorii doktoranckiej dostały: Wioletta Rut, doktorantka na Politechnice Wrocławskiej na kierunku chemia oraz Monika Riegel z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

Z kolei laureatką stypendium w kategorii magistranckiej została Anna Konturek-Cieśla, studentka kierunku Biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Otrzyma ona 20 tys. zł.

Wszystkie stypendystki programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki otrzymują także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym promują swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych. Wyróżnione badaczki są także aktywnymi propagatorkami idei zaangażowania kobiet w badania naukowe wśród szerokiej opinii publicznej i w mediach.

“W tym roku wybór był trudny nie tylko dlatego, że było dużo kandydatek, ale również dlatego, że reprezentowały one bardzo różne dziedziny wiedzy: chemia, fizyka, matematyka, biologia, biotechnologia, medycyna, a nawet psychologia” – stwierdziła podczas ceremonii rozdania stypendiów prof. Ewa Łojkowska. – “Różnorodne projekty, które zdecydowaliśmy się wyróżnić łączy niezwykle wysoki poziom merytoryczny oraz możliwość ich praktycznego zastosowania” – podkreśliła.

“Z roku na rok nagroda zdobywa coraz większy prestiż w środowisku naukowym” – powiedziała PAP Barbara Stępień z L’Oréal, jedna z organizatorek konkursu stypendialnego. – “Nasze laureatki otrzymują później również inne nagrody – co potwierdza, że nasz wybór był merytorycznie jak najbardziej uzasadniony” – dodała.

Podczas ceremonii wręczenia stypendiów ogłoszono również uruchomienie platformy online „Akademia For Women in Science”.

“Jest to platforma międzynarodowa, czyli wirtualne miejsce spotkań wszystkich pań, które dostały nagrodę” – powiedziała Barbara Stępień. – “Bardzo często pracują one nad bardzo podobnymi rzeczami, więc platforma stwarza dla nich m.in. możliwość wymiany doświadczeń naukowych i promowania swoich osiągnięć” – mówiła.

Platforma zawiera również wykłady specjalistów, case-studies oraz praktyczne instrukcje na temat m.in. zarządzania zespołem, umiejętności prezentacyjnych, budowania asertywności, publikowania treści w mediach społecznościowych oraz współpracy z mediami.

Program “L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki” prowadzony jest od 2000 r. Jego partnerami są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2016 r. także Polska Akademia Nauk. Wyboru laureatek dokonuje co roku jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Do 2015 r. przyznawane były stypendia dla pięciu wybitnych badaczek. Od 16. edycji programu została wprowadzona nowa kategoria dla magistrantek.

Program “Dla Kobiet i Nauki” jest częścią globalnej inicjatywy “For Women in Science”, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. W tym momencie stypendia dla utalentowanych kobiet naukowców przyznawane są corocznie w 112 krajach. Polska była pierwszym po Francji krajem, w którym zorganizowano lokalną edycję tej globalnej inicjatywy. Przez 17 edycji programu wyróżniono łącznie 87 polskich kobiet naukowców. (PAP)

autor: Katarzyna Florencka
edytor: Ewelina Krajczyńska

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)