Opublikowano

SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki

Termin:
31 października 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
zasady postępowania w obrocie gospodarczym, kwestie jakości produktów i usług, innowacyjność rozwiązań technicznych, procesów lub modelu biznesowego;

Organizator:
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.

SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza ogłasza konkurs pt. “SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki” na najlepsze prace dyplomowe (doktorskie, magisterskie i inżynierskie) poświęcone standardom jakości i postępowania w obrocie gospodarczym
ze szczególnym uwzględnieniem wzorców szwajcarskich.

Uczestnictwo

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. obroniły pracę dyplomową w jednej ze szkół wyższych. Do konkursu kwalifikują się jedynie prace, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą.

Tematyka

Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (doktorskie, magisterskie i inżynierskie) poświęcone zasadom postępowania w obrocie gospodarczym, kwestiom jakości produktów i usług lub też innowacyjności rozwiązań technicznych, procesów lub modelu biznesowego. Szczególnie promowane będą prace uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.

Istnieje możliwość skorzystania z puli tematów zaproponowanych przez Organizatora i Firmy Partnerskie, dostępnej na stronie internetowej konkursu.

Termin

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 31 października 2013 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31.10.2014 r.

Nagrody

Każdy ze zwycięzców konkursu w danej dziedzinie otrzyma nagrodę w postaci płatnego stażu w Firmie Partnerskiej patronującej tej dziedzinie (zasady odbycia staży, wysokość wynagrodzenia oraz termin odbycia staży zostaną ustalone pomiędzy zwycięzcą konkursu a daną Firmą Partnerską) lub cenne nagrody rzeczowe.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zaś Partnerami działające na terenie Polski szwajcarskie firmy, użytkownicy znaku jakości “SWISSSTANDARDS.PL”.

Zgłoszenie

Regulamin i formularz zgłoszeniowy: odteoriidopraktyki.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)