Opublikowano

Stypendium naukowe we Francji – wnioski do 16 maja

Przeprowadzenie badań naukowych we Francji ma umożliwić wybitnym polskim naukowcom stypendium rządu francuskiego. Wnioski o jego przyznanie można zgłaszać do 16 maja.

Program stypendialny skierowany jest do wybitnych polskich naukowców do 45 roku życia ze stopniem doktora lub wyższym, którzy planują przeprowadzić część swoich badań we Francji. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.

Stypendium przyznawane jest w wysokości 1375 euro na jeden miesiąc. Pokrywa również koszty ubezpieczenia i przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji. Stypendyści będą mieli też możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanego przez Campus France (po korzystnej cenie).

W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 “priorytetowych dziedzin” wśród których są następujące ścisłe dziedziny nauki: fizyka jądrowa, zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, astronomia czy kosmologia. Za priorytetowe uznano też różnorodne zagadnienia dotyczące nauk o człowieku i społeczeństwie, min.: migracje, bezpieczeństwo, religię i laicyzm.

Wnioski można składać do 16 maja. Szczegółowe informacje na temat programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce – http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.

(PAP)

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)