Opublikowano

Stypendia START: wybrano 100 najzdolniejszych młodych naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła stypendystów programu START – listę stu najzdolniejszych naukowców przed trzydziestką. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, a kilka najlepszych osób po 36 tys. zł.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. O przyznaniu stypendiów poinformowała w czwartek Fundacja w przesłanym PAP komunikacie.

“Stypendiami START honorujemy badaczy, którzy, mimo młodego wieku, mają już na swoim koncie imponujące osiągnięcia naukowe. Są to jedni z najbardziej obiecujących młodych naukowców w Polsce. Realizują ciekawe, ważne i potrzebne badania. Poprzez stypendium START chcemy ich +zatrzymać+ w nauce i pomóc dalej rozwijać skrzydła” – mówi, cytowany w komunikacie, prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. Setka nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 899 kandydatów. Średni wiek tegorocznych laureatów wynosi niespełna 29 lat, a przy tym aż 60 proc. z nich posiada już stopień doktora. FNP przypomina, że przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu w Polsce wynosi około 35 lat.

Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki techniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymało czworo laureatów z warszawskich instytucji. Są to: Agata Perlińska i Michał Parniak-Niedojadło z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Rafał Szabla z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie oraz Michał Włodarczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została dr Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 tys. zł.

Stypendia w tegorocznym konkursie zostaną sfinansowane zarówno ze środków własnych fundacji, jak i z darowizn przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz firmy: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej a także spółkę SensDx. Stypendia dla ekonomistów i matematyków w konkursie 2019 sfinansuje Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Z kolei fundusze pochodzące z wpłat 1 proc. podatku dochodowego Fundacja przeznaczy na stypendia laureatów wyróżnionych w konkursie.

W ciągu 27 lat realizacji programu, prestiżowe stypendia zdobyło ponad 3 tys. wybitnych badaczy (łącznie z tegorocznymi laureatami), którym FNP przekazała w sumie ponad 81,5 mln zł.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)