Opublikowano

Stypendia START przyznane; niemal 3,5 mln zł dla młodych badaczy

Stypendia START przyznane; niemal 3,5 mln zł dla młodych badaczy

121 zdolnych badaczy stojących u progu kariery naukowej otrzymało w sobotę na Zamku Królewskim stypendia START z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.

To już 24. edycja konkursu dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Łączna kwota, jaką Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczy na stypendia START w 2016 roku wynosi niemal 3,5 mln zł.

Stypendystom pogratulował w odczytanym podczas uroczystości liście prezydent Andrzej Duda. “Od polskich badań zależy w dużej mierze możliwość uniknięcia pułapki średniego wzrostu” – zaznaczył prezydent.

Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki przypomniał, że pierwszym, który uzyskał tego rodzaju stypendium (od króla Stanisława Augusta) był Tadeusz Kościuszko. “Wyjechał do Paryża na 5 lat, a wrócił jako rewolucjonista amerykański i polski. Życzę Państwu, byście dokonali rewolucji technologicznej i zmienili świat”.

“Osoby, które dostały nasze stypendia uzyskują samodzielność naukową 10 razy szybciej niż wynosi średnia. Macie buławę w plecaku.” – zauważył prof. Maciej Żylicz, prezes zarządu FNP. “W Niemczech 90 proc. absolwentów uczelni trafia do gospodarki, a tylko 10 proc. zostaje na uczelniach – u nas odwrotnie; musimy to zmienić. Jeśli coś naprawdę dobrego wynika z Państwa doktoratu, możecie tworzyć firmy”- zachęcił profesor.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem FNP. Co roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów. Mają one wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Laureaci mogą przeznaczyć stypendia na dowolny cel. Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2016 r. włącznie FNP przyznała 3336 stypendiów na kwotę 72 500 000 zł.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1291 kandydatów. Są to naukowcy przed 30. rokiem życia (lub do 32. roku życia, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed zrobieniem doktoratu lub tuż po doktoracie, pracujący w ośrodkach badawczych w całej Polsce.

Fundacja przyznaje również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. W tym roku wyróżnienia otrzymało trzech laureatów. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podwyższone stypendium otrzymał dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego prace dotyczą fundamentalnych zagadnień informatyki teoretycznej. Dr Pilipczuk ma niezwykle znaczące, również międzynarodowe osiągnięcia w zakresie algorytmiki (stopień doktora uzyskał w wieku 25 lat). Został wyróżniony w programie START już po raz drugi.

Wyróżnienie otrzymał też dr Piotr Rzymski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, badacz o imponującym dorobku naukowym z zakresu biologii środowiskowej i aktywny popularyzator nauki. Wyniki prowadzonych przez dra Rzymskiego prac znacznie przyczyniają się do zrozumienia działania toksyn produkowanych przez sinice występujące w wodach Europy, Australii, Azji, Antarktydy i Ameryki Północnej.

Podwyższone stypendium trafiło także do dra Krzysztofa Sośnicy z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dr Sośnica jest współautorem empirycznego modelu orbit dla satelitów geodezyjnych i oprogramowania do precyzyjnych analiz obserwacji satelitarnych. Jest również współautorem koncepcji misji badawczej na Wenus.

Średni wiek tegorocznych laureatów programu START wynosi 29 lat, a 67 proc. laureatów posiada stopień doktora. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2700 osób.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)