Opublikowano

Stypendia dla studentów medycyny, którzy w przyszłości podejmą pracę w świętokrzyskich szpitalach

Praca licencjacka - schemat postępowania

Studenci medycyny, którzy zadeklarują, że podejmą pracę w jednym ze szpitali na terenie woj. świętokrzyskiego, otrzymają stypendium naukowe; mogą liczyć na miesięczne wsparcie w kwocie 2 tys. zł. Jak przekazał marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, program jest odpowiedzią na braki kadrowe lekarzy.

Wnioski do piątej edycji programu będą przyjmowane do 16 października 2023 r. Przez dziewięć miesięcy młodzi ludzie będą otrzymywali po 2 tys. zł. W zamian za taką pomoc stypendyści zobowiążą się do odbycia – po zakończeniu nauki – stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, prowadzonym przez samorząd województwa, na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium.

Zobowiązanie dotyczy także wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w placówce, w której podejmą zatrudnienie. Stypendium może być przyznane studentowi IV, V lub VI roku kierunku lekarskiego.

Wicemarszałek woj. świętokrzyskiego Marek Bogusławski przypomniał, że pierwsza edycja programu stypendialnego skierowanego do młodych medyków ruszyła w 2019 r. Zawartych zostało wówczas 27 umów stypendialnych. W kolejnych edycjach było to: 67 umów w 2020 r., 65 umów 2021 r. oraz 70 umów w 2022 r.

„Obecnie 22 spośród stypendystów, którzy brali udział w poprzednich edycjach programu, dokonało wyboru specjalizacji deficytowej i podjęło pracę w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie” – wskazał. Ponadto w 2023 r. staż podyplomowy rozpocznie 33 stypendystów, a wyboru specjalizacji deficytowej dokona 23 stypendystów.

Wnioski do piątej edycji programu można składać do 16 października 2023 r. Stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przyznawane jest na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. (wyłącznie w czasie trwania nauki). (PAP)

Wiktor Dziarmaga

wdz/ sdd/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)