Opublikowano

Studia stacjonarne czy niestacjonarne – które wybrać

Studia stacjonarne czy niestacjonarne - które wybrać

Wybór kierunku studiów nie jest łatwą sprawą, która przychodzi nam ot tak. Często posiadamy dylematy, na które ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, gdyż albo z jednaj strony interesuje nas kilka kierunków, albo z drugiej strony nie wiemy, co tak naprawdę nas interesuje. Kiedy już w końcu zdecydujemy się na konkretny kierunek studiów i jesteśmy pewni, że problemy mamy za sobą, paradoksalnie zaczynają się kolejne wątpliwości. Jedną z takich wątpliwości jest to, jaki wybrać tryb studiów – stacjonarny czy niestacjonarny. Co się kryje za tymi pojęciami, czym się różnią od siebie, jakie są zalety i wady każdego z nich, o tym wszystkim dowiesz się poniżej.

Poznaj różnice pomiędzy studiami stacjonarnymi a niestacjonarnymi

studiowanie, studenci

Od dawna istnieje spór pomiędzy dwoma trybami studiowania, czyli studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Jedni – zwolennicy tych pierwszych – uznają ich wyższość nad drugimi, ci drudzy uważają, że ich tryb jest lepszy, gdyż poparty jest większym zawodowym doświadczeniem. Jak rozstrzygnąć ten spór?

Na to pytanie każdy z nas indywidualnie powinien sobie odpowiedzieć, gdyż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Poznaj więc obydwa tryby studiowania, aby podjąć właściwą dla siebie decyzję, gdyż większość wyższych uczelni stosuje je. Jakie są dla przykładu kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w jednej z warszawskich uczelni? Zobacz tutaj https://wsm.warszawa.pl/!

Wady i zalety studiów stacjonarnych

studia stacjonarne

Zacznijmy od zalet studiów stacjonarnych (dziennych):

 • studia dzienne, to pojęcie oznacza, że zajęcia dla studentów odbywają się na uczelni wyłącznie od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach przedpołudniowych i wczesnopopołudniowych -weekendy są więc wolne od zajęć.;
 • ten tryb studiowania jest bezpłatny, czyli za naukę nie musimy ponosić żadnych opłat (czesnego) – poza materiałami naukowymi, dydaktycznymi, skryptami itp., ale to w obu trybach jest konieczne;
 • z racji, że zajęcia prowadzone są przez wiele godzin w ciągu dnia, studenci sporą ilość materiału, wiedzy przyswajają na zajęciach. Częstotliwość zajęć w tym przypadku pozwala studentom powoli i dokładnie opanować cały materiał. Ważne też jest to, że podczas zajęć, wykładów studenci mają możliwość zadawać wykładowcom pytania na nurtujące ich problemy;
 • studiując w trybie dziennym, student może poświęcić się jedynie nauce, a wolnych chwilach ma czas na relaks, integrację z innymi – czyli na tzw. życie studenckie, a nawet pracę weekendową;
 • poświęcenie się i skupienie tylko na nauce jest ważne na tych kierunkach, gdzie należy przyswoić sporą ilość materiału, np. na medycynie, architekturze, budownictwie – warto rozważyć więc w tym przypadku studia dzienne.

Wady studiów dziennych:

 • by studiować w tym trybie, musimy posiadać środki finansowe na mieszkanie, życie poza domem rodzinnym (rachunki, bilety, wyżywienie), a to niemałe wyzwanie. Jeśli wspierają nas finansowo rodzice, możemy bez przeszkód poświęcić się nauce;
 • musimy być dyspozycyjni od poniedziałku do piątku od rana do wieczora, gdyż w różnych porach zajęcia odbywają się;
 • nie możemy podjąć stałej pracy, chyba że to będzie praca tylko weekendowa.

Zalety studiów niestacjonarnych ( zaocznych):

 • studia zaoczne prowadzone przez uczelnie są zazwyczaj w weekendy i to nie w każdy weekend- zazwyczaj co drugi – zajęcia mamy więc 4 dni w miesiącu;
 • skoro cały tydzień mamy wolny, to możemy podjąć pracę i to na pełny etat, gdyż studia nie będą nam w niczym kolidować;
 • nie musimy martwić się o wynajem mieszkania, opłaty na cały miesiąc, tylko ewentualnie na dni nauki – to mniejsze koszty;
 • pracując i studiując mamy możliwość łączenia teorii z praktyką zawodową;
 • zdobywamy doświadczenie zawodowe, będąc jeszcze na studiach.

Wady studiowania w trybie zaocznym:

 • ten tryb studiowania jest płatny – musimy zapłacić za niego odpowiednie czesne;
 • brak wolnego czasu – jeśli studiujemy i pracujemy jednocześnie, to nie będziemy mieli praktycznie wolnego czasu;
 • materiał, który nas obowiązuje w większości, musimy przyswoić samodzielnie. W tym przypadku zdecydowanie więcej jest pracy własnej.

Co więc wybrać – studia dzienne czy zaoczne

studia stacjonarne a niestacjonarne, różnice

Ilość materiału, jak i poziom zajęć niczym nie różni się na studiach stacjonarnych czy zaocznych -oczywiście, od każdej reguły występują wyjątki, wszystko zależy od rodzaju kierunku, jaki wybraliśmy.

Z powyższych rozważań jasno wynika, iż dyskusja o przewadze jednych studiów nad drugimi jest zupełnie pozbawiona sensu, gdyż wszystko uzależnione jest od własnego pomysłu na życie, postawy wobec studiów i nastawienia do nich, naznaczonych życiowych priorytetów, oraz warunków finansowych, jakimi dysponujemy.

Studia stacjonarne skierowane są do studentów, którzy na pierwszym miejscu stawiają naukę -wybierają rozszerzony proces, na który składa się także bardziej obfite życie studenckie, liczniej zawierane znajomości, aktywniejszy udział w życiu studenckim.

Studia niestacjonarne natomiast to rozwiązanie dla tych studentów, którzy chcą skupić się na innych wyzwaniach, na przykład na pracy. Od poniedziałku do piątku realizują się zawodowo, a weekend poświęcają na zdobywanie odpowiedniego wykształcenia – to bardzo wymagające zadanie.

Można też osiągnąć to wszystko, idąc na kompromis względem zdobywania nauki, np., układ zakładający przejście przez studia pierwszego stopnia w trybie dziennym, a stopień drugi, wraz z rozpoczęciem drogi zawodowej, zrealizować w trybie zaocznym -ale to już indywidualna decyzja każdego studenta.

Podsumowanie

Dawno już minęły czasy, w których można było studiować dla samej przyjemności przyswajania wiedzy i szukać pracy dopiero po uzyskaniu dyplomu magistra, tak więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak jest najlepiej studiować.

Dziś dla pracodawców liczy się przede wszystkim doświadczenie zawodowe oraz pełna dyspozycyjność w pracy, dlatego studenci studiujący na studiach niestacjonarnych mają już na starcie lepszą pozycję. Jako potencjalni pracownicy z uwagi na dużą ilość wolnego czasu mogą poświęcić pracy czas w tygodniu, poszerzając swoje zawodowe kompetencje i usamodzielniając się na zajmowanym stanowisku. Należy jednak pamiętać, że jest to opcja dla osób zorganizowanych, potrafiących pracować systematycznie i gotowych na poświęcenie wolnych weekendów.

Studenci trybu stacjonarnego nie są w stanie temu sprostać przez rozbity plan zajęć i obowiązkową obecność na wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach. Oni pracują głównie wieczorami i w weekendy i to praktycznie nigdy w swoim przyszłym zawodzie. Mimo to, że to praca niezupełnie związana z przyszłym zawodem, doświadczenie, jakie zdobywają jest bezcenne. Studia stacjonarne to najlepsza opcja dla tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają naukę, to idealna propozycja dla osób, które chcą i mogą spędzać całe dnie na uczelni, na wykładach i ćwiczeniach.

Wszystkie decyzje jakie przyjdzie nam podjąć odnośnie nauki musimy podjąć samodzielnie -nikt za nas nie będzie – a przynajmniej nie powinien – wybierać.

To my mamy się kształcić, czerpać satysfakcję z tego co robimy, to my dążymy do określonych celów w życiu -nikt za nas nie będzie zdawał egzaminów, bronił pracy dyplomowej, czy uczestniczył w rozmowach o pracę.

Dziś słowo studia śmiało może zostać określone synonimem takich wyrazów i pojęć jak samodzielność, dorosłość, odpowiedzialność, niezależność, a także zaradność – warto więc tę decyzję podjąć samodzielnie i odpowiedzialnie.

Na koniec należy dodać, że w obecnym czasie obydwie formy studiów straciły na swoim znaczeniu, gdyż ze względu na pandemię, zajęcia wszystkich uczelni odbywają się zdalnie aż do odwołania.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)