Opublikowano

Studia nie muszą kolidować ze sportem wyczynowym

Sportowcy wyczynowi, którzy podejmują naukę na studiach wyższych, mogą skorzystać z elastycznego grafiku indywidualnych zajęć dydaktycznych w ramach programu Narodowa Reprezentacja Akademicka. Przyjmowani są do niego m.in. medaliści olimpiad i paraolimipiad sportowych. Zajęcia prowadzone są w ramach indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do planów treningowych i kalendarza zawodów.

Projekt Narodowa Reprezentacja Akademicka jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale stanowi efekt współpracy z Ministerstwem Sportu oraz z Akademickim Związkiem Sportowym.

Jak podaje ministerstwo nauki, sportowcy wyczynowi rzadko decydują się na podjęcie nauki na studiach wyższych ze względu na ograniczenia czasowe związane z treningami i przygotowaniami do różnego typu imprez czy zawodów. Często też, z powodu swojej kariery sportowej, przerywają rozpoczęte studia. Formuła organizacji studiów jest bowiem związana z koniecznością uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane są w ściśle określonych terminach. Z drugiej strony – konieczność skupienia się na wyniku sportowym spycha na dalszy plan myślenie o wynikach w nauce.

Tymczasem członkowie Narodowej Reprezentacji Akademickiej mogą równolegle budować swoją karierę sportową oraz akademicką. Wybitni sportowcy uczestniczą w dodatkowych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach indywidualnego toku nauczania. Ze środków finansowych może skorzystać student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku. Dotyczy to obywateli Polski do 30 roku życia, na każdym etapie nauki akademickiej (do uzyskania stopnia magistra) na uczelni publicznej i niepublicznej.

Program wsparcia kariery dwutorowej studentów-sportowców Narodowa Reprezentacja Akademicka realizuje m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznańska uczelnia została zakwalifikowana do programu dzięki studentkom Marice i Julii Chrzanowskim. Siostry Chrzanowskie uprawiają szermierkę w Klubie Uczelnianym AZS-UAM Poznań. Mają na koncie sportowe sukcesy. To wielokrotne medalistki Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w różnych kategoriach wiekowych. Są członkiniami kadry olimpijskiej we florecie kobiet.

Szkoła Główna Handlowa została zakwalifikowana do programu dzięki dwóm studentkom: Annie Maliszewskiej – srebrnej medalistce ostatnich Akademickich Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym oraz Aleksandrze Pepłowskiej posiadającej klasę mistrzowską w podnoszeniu ciężarów.

Pieniądze w ramach projektu kierowane są bezpośrednio do uczelni, w której studiuje zakwalifikowany do programu sportowiec. Ministerstwo dofinansowuje w ten sposób indywidualną organizację studiów, czyli dobór takich treści i form kształcenia, które pozwolą na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej studenta. Program IOS powinien jednak uwzględniać ustalone dla danego kierunku efekty uczenia się.

Dofinansowanie mogą uzyskać studenci – zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, a także studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową i mistrzowską. Sportowcy otrzymają środki na ok. 100 godzin indywidualnie zorganizowanej nauki, w tym kształcenia na odległość lub spotkań z tutorem lub opiekunem dydaktycznym.

Wnioski w imieniu uczelni składa rektor. Więcej na ten temat – tutaj.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)