Opublikowano

Studia geograficzne – czy warto?

Studia geograficzne - czy warto?

Geografia to dość szeroka dziedzina wiedzy. Jest nie tylko jedną z nauk przyrodniczych, dotyczących elementów środowiska naturalnego, ale też sfery społecznej. Geografia to nauka badająca ukształtowanie powierzchni lądów, oceanów, mórz, granice państw, gęstość zaludnienia w różnych miejscach na świecie, rozmieszczenie bogactw naturalnych, rozmieszczenie zakładów przemysłowych, itp. To nauka o ziemi, o świecie.

Najpopularniejsze kierunki studiów geograficznych

Studia geograficzne pozwalają nabyć umiejętności analizy oraz oceny procesów i zjawisk, które zachodzą w środowisku. Przygotowują do pracy w urzędach i w organizacjach zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska, w instytucjach planistycznych. Studenci, którzy ukończą specjalizację pedagogiczną uzyskują uprawnienia do nauczania geografii w szkole. Ciekawym miejscem pracy dla absolwentów geografii są też biura turystyczne.

Wybór studiów geograficznych jest szeroki: geologia, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, geoinformatyka. Studenci geologii nabywają wiedzę z zakresu geologii stosowanej, kształtowania i ochrony środowiska, hydrogeologii. Absolwenci studiów geologicznych mają szanse na zatrudnienie m.in. w instytucjach, które zajmują się zapobieganiem degradacji środowiska.

Studenci kierunku geografia przestrzenna dowiedzą się, w jaki sposób kształtować środowisko zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i z potrzebami społeczeństwa. Ukończenie studiów na tym kierunku daje możliwości znalezienia zatrudnienia w pracowniach urbanistycznych, w biurach planistycznych, w administracji rządowej i samorządowej, w agencjach rozwoju regionalnego.

Studenci geodezji i kartografii podczas studiów nabędą m.in. umiejętność wykonywania pomiarów potrzebnych do tworzenia map, przeprowadzania podziału i wyceny nieruchomości oraz sporządzania właściwych dokumentacji tych czynności. Po ukończeniu tego kierunku można prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej.

Geoinformatyka to kierunek łączący geologię i informatykę. Studiowanie tego kierunku pozwala nabyć umiejętności pozyskiwania, analizowania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Absolwenci geoinformatyki mogą liczyć na zatrudnienie w wielu branżach.

Podczas rekrutacji na studia na kierunkach geograficznych przede wszystkim brane są pod uwagę wyniki z matury z geografii. Aby solidnie przygotować się do matury, warto skorzystać z serii oblicza geografii. Zawiera ona komplet materiałów niezbędnych dla maturzysty – podręczniki, atlasy, karty pracy, płyty CD.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)