Opublikowano

Studenci WSIiZ zdobędą nowe umiejętności dzięki wsparciu z UE

Powstanie nowych kierunków, w tym również w jęz. angielskim, w zakresie m.in. programowania, systemów informatycznych SAP, a także wdrożenie szkoleń zawodowych zakłada projekt Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który otrzymał ok. 7 mln zł unijnego dofinansowania.

Projekt pt. „WSIiZ – Programujemy rozwój. Rozwijamy możliwości” otrzymał trzecie miejsce w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i związane z tym unijne dofinansowanie.

Rzecznik uczelni Dominik Łazarz poinformował PAP, że uzyskane w grancie środki w wysokości ok. 7 mln zł pozwolą Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na realizację kompleksowego programu wsparcia studentów i pracowników uczelni, a także na wdrożenie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz wsparcie informatyczne procesów zarządzania. Projektem zostanie objętych co najmniej 1,1 tys. osób.

„Ideą przewodnią projektu jest dalsze wzmacnianie dotychczasowych filarów rozwoju uczelni, a przede wszystkim oferty edukacyjnej zorientowanej na praktyczne umiejętności, dzięki którym absolwenci WSIiZ świetnie odnajdują się na rynku pracy” – zauważył Łazarz.

Przypomniał, że WSIiZ jest jedną z największych w Polsce uczelni niepublicznych. Studiuje na niej łącznie 6 tys. osób, z tego blisko 1.8 tys. z zagranicy.

W ramach realizacji programu od nowego roku akademickiego w ofercie uczelni pojawią się nowe kierunki kształcenia w zakresie programowania, systemów informatycznych SAP, grafiki multimedialnej i nowych mediów, a także rozwoju produktów kosmetycznych, czy bezpieczeństwa w administracji publicznej.

Kierownik Biura Projektów WSIiZ i jeden z autorów wniosku Grzegorz Karpiuk podkreślił, że wśród nowych ścieżek kształcenia będą także w jęz. angielskim, takie jak: media cyfrowe (digital media) i zarządzanie projektami (project management).

W ramach programu studenci uczelni będą mogli również skorzystać z szerokiej oferty certyfikowanych warsztatów i szkoleń zawodowych, dzięki którym nabędą praktyczne umiejętności niezbędne w funkcjonowaniu na polskim i międzynarodowym rynku pracy.

Wśród nich Karpiuk wymienił np. kursy IATA dla studentów specjalności związanych z zarządzaniem w lotnictwie, które jest „jednym z okrętów flagowych WSIiZ” – podkreślił.

Oprócz tego w ramach programu zostaną opracowane i wdrożone nowe gry symulacyjne, związane z różnymi aspektami zarządzania w firmach i organizacjach, specjalistyczne zajęcia poświęcone designowi i przedsiębiorczości.

Wprowadzone zostaną też nowe rozwiązania informatyczne, usprawniające zarządzanie uczelnią oraz podjęte działania umożliwiające rozwój współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym, zwłaszcza z sektorem biznesu.

„Myślę też, że dobrą dewizą projektu jest sam jego tytuł: stawiamy na nowoczesne technologie informatyczne, otwierając naszym studentom szerokie możliwości rozwoju” – podsumował Karpiuk.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała w 1996 r. Na 18 kierunkach studiów, ponad 70 specjalnościach, w tym siedmiu anglojęzycznych, kształci się łącznie sześć tys. studentów, w tym prawie 1,8 tys. z zagranicy. Do ich dyspozycji jest łącznie ponad 70 nowoczesnych laboratoriów. (PAP)

PAP – Nauka w Polsce

autor: Agnieszka Pipała

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)