Opublikowano

Studenci proponują swoje rozwiązania do Ustawy 2.0

Studenci proponują swoje rozwiązania do Ustawy 2.0

Studenci zaproponowali swoje rozwiązania do reform szkolnictwa wyższego. Parlament Studentów RP chce, aby pieniądze na dydaktykę uczelni szły za studentem. Niezależne Zrzeszenie Studentów zaś m.in. zwraca uwagę na potrzebę wspierania przedsiębiorczości wśród studentów.

Niezależne Zrzeszenie Studentów opublikowało założenia do ustawy 2.0 w drugiej połowie sierpnia. NZS chce m.in. aby uczelnie mogły oferować studentom większe wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej. Chce też, by istniały kredyty na studia podyplomowe, aby prywatne przedsiębiorstwa w większym stopniu mogły się angażować w budowę akademików. Apelują też o to, by w ustawie przewidzieć możliwość wspierania kultury studenckiej. Chcą też, by lektoraty z języka obcego zapewniane były przez uczelnię przez cały okres studiów.

Członkowie Zrzeszenia zabiegają również o wykorzystanie nowych technologii w środowisku akademickim. Chcieliby, aby studenci w większym stopniu mieli możliwość złożenia wniosku o stypendium drogą elektroniczną czy głosowania przez internet podczas wyborów do samorządu studenckiego.

Wcześniej, bo pod koniec czerwca, swoją propozycję założeń do ustawy 2.0 przedstawił Parlament Studentów RP. Postuluje się tam przejście do zasady podmiotowości studenta. A to oznaczać ma, że “państwo wspiera studenta w zebraniu funduszy na kształcenie, a on sam decyduje i umawia się z uczelnią co i na jakich warunkach za te fundusze w wybranej uczelni zakupi”.

Zgodnie z pomysłem PS RP student brałby więc kredyt na studia (poprzez nową instytucję – Narodowy Fundusz Studiów), a kredyt ten potem mógłby być umorzony. PS RP zakłada, że umorzenia dotyczyłyby 40 proc. studentów. Bo – jak zwraca uwagę PS RP – jest to aktualny poziom bezpłatności studiów.

Zdaniem PS RP studia opłacane byłyby “na rachunek studenta, choć z wykorzystaniem środków pożyczonych przez podatników”. W takiej sytuacji “student byłby świadomy obowiązku zwrotu środków lub ich części uzyskanych od podatników na swoje kształcenie. Będzie wybierał jedynie te uczelnie i taką ich ofertę, która pozwoli mu zarobić na spłatę zainwestowanych w naukę środków”.

Zgodnie z dokumentem PS RP pieniądze powinny iść za studentem. Bezpłatnie studiować można byłoby również na uczelniach niepublicznych.

PS RP chce też, by uczelnia refundowała dodatkowe koszty poniesione przez studentów w ramach realizacji programu studiów na specjalistycznych kierunkach (np. koszty wyjazdów terenowych czy materiałów używanych w trakcie zajęć).

Studenci zwracają też uwagę, że osoby, które ukończyły I stopień studiów i czekają na II stopień, powinny być zwolnione m.in. z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

PS RP proponuje, aby student miał większą możliwość wyboru zajęć – m.in. tych spoza programu studiów.

Ludwika Tomala, Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)