Opublikowano

Studenci mogą już składać wnioski w programie Studia dla Wybitnych

Studenci mogą już składać wnioski w programie Studia dla Wybitnych

Studenci, którzy chcą uczyć się na najlepszych uczelniach świata przy wsparciu finansowym państwa, mogą już składać wnioski w programie Studia dla Wybitnych. Pierwszych 100 studentów rozpocznie zagraniczne studia w 2016 roku. Nabór wniosków potrwa do 31 marca 2016 r.

Program Studia dla Wybitnych ma zapewnić szczególnie uzdolnionym studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie.

“Z programu mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich oraz wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię” – informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sfinansowane zostaną studia na najlepszych uniwersytetach zagranicznych. Będą to uczelnie z czołówki Akademickiego Rankingu Uczelni Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), czyli tzw. rankingu szanghajskiego. Na liście znajdzie się pierwszych 15 uniwersytetów z rankingu ogólnego, a także po 10 uczelni z pięciu rankingów dziedzinowych. Wśród uczelni znalazły się m.in. amerykańskie: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University oraz brytyjskie: University of Oxford, University of Cambridge, University College London.

Laureaci otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uczestnik programu będzie zwolniony ze zwrotu udzielonego mu wsparcia, gdy w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni przepracuje w Polsce łącznie 5 lat, odprowadzając przez ten okres składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne. Zwolnienie ma dotyczyć także tych, którzy ukończą w Polsce studia doktoranckie. Ponadto, uczestnik programu nie będzie musiał zwracać pomocy, jeśli nie podejmie lub nie ukończy studiów – z przyczyn od niego niezależnych.

Wyborem najlepszych wniosków zajmie się kapituła programu. Utworzy ją 25 przedstawicieli środowiska naukowego reprezentujących różne dziedziny nauki lub sztuki, a także osoby posiadające wybitne osiągnięcia w działalności społecznej lub gospodarczej.

Program będzie realizowany w latach 2016-2025. Przewiduje się, że w tym okresie skorzysta z niego ok. 700 studentów. Resort nauki zakłada, że w latach 2016-2022 do programu będzie przystępowało do 100 studentów rocznie. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone ponad 336,5 mln zł. Nabór wniosków do ogłoszonej właśnie edycji programu potrwa do 31 marca 2016 r. Lista zakwalifikowanych osób zostanie opublikowana do 15 maja 2016 r.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)