Opublikowano Jeden komentarz

Strona tytułowa

Strona tytułowa jest przygotowywana według określonego wzoru, jeśli chodzi o jej układ graficzny, wielkość czcionki, obecność różnych elementów. Nie warto tutaj popadać w twórczą ekspresję, lecz zastosować się do wytycznych i wykonać ją poprawnie.

Strona tytułowa

Strona tytułowa zawiera pewne ogólne informacje o pracy magisterskiej, takie jak: tytuł, nazwa uczelni, imię i nazwisko autora, numer albumu, imię i nazwisko promotora, informacje o kierunku i specjalizacji, data i miejsce wydania. Nie oznacza się jej numerem.

Zwykle stronę tytułową przygotowuje się według z góry ustalonego wzoru podanego przez uczelnię. Jakkolwiek w każdej uczelni strona tytułowa może wyglądać odmiennie, to podstawowe jej składniki będą się powtarzać. Należy je uporządkować w taki sposób, aby tworzyły estetyczną całość. W tym celu stosuje się liczne zabiegi, np. można pogrubić niektóre elementy, napisać tytuł tylko dużymi literami, zastosować różne rozmiary czcionek itp.

Powinna zawierać:

  1. nazwę uczelni, wydziału, czasem także kierunku studiów, nazwę jednostki, w której praca magisterska została napisana;
  2. imię i nazwisko autora pracy magisterskiej;
  3. numer albumu (indeksu);
  4. tytuł pracy magisterskiej;
  5. rodzaj pracy (w tym wypadku praca magisterska), oznaczenie osoby pod kierownictwem której została napisana (promotor), ewentualnie informacje o kierunku, specjalizacji;
  6. miasto (siedziba uczelni) i rok powstania pracy magisterskiej.

Strona tytułowa liczona jest jako pierwsza, o czym należy pamiętać przy numeracji, ale nie jest ona oznaczana. Najprostszym sposobem na ukrycie numeru na stronie tytułowej jest zasłonięcie go autokształtem.

Układ strony tytułowej

Załamanie tekstu tytułu

Np.

Przyczyny migracji zagranicznych
z powiatu tarnowskiego
po 1 maja 2004 roku

Wzory i przykłady stron tytułowych znajdziesz w poradniku
Zobacz spis treści (PDF)

1 komentarz do “Strona tytułowa

  1. Dzieki wielkie. Tego wlasnie szukalam

Możliwość komentowania została wyłączona.