Opublikowano

Streszczenie

Streszczenie nie jest elementem niezbędnym w pracy magisterskiej. Jeśli jednak zdecydujesz się je napisać, trzymaj się pewnych wytycznych, krótko przedstawionych w tym artykule.

Streszczenie

Streszczenie jest to skrótowe przedstawienie jakiejś sytuacji, zdarzenia, książki itp. Służy przekształceniu obszernego materiału w krótki tekst, zawierający najważniejsze wątki.

Streszczenie nie jest w pracy magisterskiej sprawą zasadniczą, ani nawet wymaganą. Jednak podnosi ono wartość tej pracy. Jeśli zdecydujesz się je napisać, pamiętaj o kilku zasadach:

  • Nie może być zbyt długie. W zupełności wystarczą 1-2 strony.
  • Powinno zawierać omówienie głównych tez pracy magisterskiej, celów jakie autor sobie postawił i informację czy udało się je zrealizować.
  • Należy także napisać jaką metodą się posłużyłeś (posłużyłaś) i jakie to przyniosło efekty.
  • Unikaj dygresji, osobistych komentarzy.
  • Streszczenie zamieszcza się przed „Aneksem”.

Streszczenie można także napisać w języku obcym (obok wersji polskiej), a nawet w dwóch językach obcych, jeśli masz takie aspiracje.

Zobacz także artykuł Jak napisać streszczenie?

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)