Opublikowano Jeden komentarz

Słowo wstępu

Jeśli korzystasz z niniejszego Internetowego Poradnika, to być może zainteresuje Cię w jaki sposób powstał i do czego służy. Nie wahaj się użyć podanego adresu kontaktowego, aby o coś zapytać, zgłosić zastrzeżenie lub przesłać wyrazy wsparcia.

Słowo wstępu

Internetowy Poradnik, z którego obecnie korzystasz, powstał w celu ułatwienia studentom napisania pracy magisterskiej. Może służyć również w przypadku innych prac dyplomowych (licencjackiej, doktorskiej, podyplomowej), których dotyczą reguły sporządzania publikacji naukowych.

Zanim jednak zaczniesz czytać ten podręcznik i stosować się do jego zaleceń, musisz zdać sobie sprawę z jednej fundamentalnej zasady obowiązującej przy pisaniu pracy magisterskiej. Nie ma jednego uregulowanego prawnie zbioru wymagań stawianych takiej pracy. Najczęściej wymogi takie wynikają z regulaminów studiów i przede wszystkim ustaleń promotora.

Autor pracy magisterskiej musi wykazać się umiejętnością stosowania metod badań właściwych dla jego specjalizacji i znajomością literatury przedmiotu. Powinien zwrócić uwagę na poprawność konstrukcji dzieła, a także spełnić zadość kryteriom formalnym. Praca magisterska podlega ogólnym prawidłowościom, rządzącym twórczością naukową. Często jest dla studenta pierwszym zetknięciem się z pracą naukową.

Zdaniem Pietera (1960: 239) praca magisterska jest zarazem pracą kierowaną i ćwiczebną. Służy ona do zdobycia pewnej naukowej ogłady, umiejętności prowadzenia badań i wydobywania z nich wniosków, do gruntownego opanowania literatury i zasad pisarstwa naukowego.

Praca magisterska nie musi wnosić żadnych nowych osiągnięć do nauki. Wystarczy, że piszący ją student wykaże się swoją wiedzą i umiejętnościami, zaprawi w stosowaniu określonej metody naukowej. Chociaż również i tutaj zdarzają się wyjątki, czyli prace charakteryzujące się dużą dozą samodzielności i twórczej oryginalności, które są wartościowe dla nauki.

Poradnik, który oddaję w Twoje ręce zaczęłam pisać kilka lat temu. Od tego czasu był stale aktualizowany i uzupełniany. W założeniu miał stać się darmowym zbiorem wiedzy, z którego mogą korzystać studenci podczas pisania pracy magisterskiej. Jest przy tym dostępny dla każdej osoby dysponującej dostępem do internetu.

Jeśli czytasz te słowa, to znaczy że będziesz pisał(a) pracę licencjacką, magisterską lub doktorską. Zadanie, które masz przed sobą, może Cię wiele nauczyć (m.in. o metodach badań, korzystaniu z literatury, stosowaniu naukowego stylu i rygoru pracy, a także o temacie który sobie wybierzesz), jeśli potraktujesz je poważnie.

Jeśli masz uwagi, sugestie – pisz na adres:
kontakt@pracamagisterska.net

Korzystając ze strony, zgadzasz się z obowiązującymi na niej Warunkami.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)


Możliwość komentowania została wyłączona.