Opublikowano

SBS – system oceny studenta na rzeszowskiej uczelni, który zastąpi tradycyjne egzaminy

Systematyczne i na bieżąco zaliczanie przedmiotów w systemie Step-By-Step (SBS) w miejsce tradycyjnego zdawania egzaminów wprowadziła WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Będzie to proces trwający cały semestr, a nie skumulowana sesja egzaminacyjna.

Główne założenia systemu przedstawił w piątek na konferencji prasowej rektor uczelni prof. Jerzy Posłuszny. Według niego jest to jedyny taki system w kraju.

Jak podkreślił, różnica między nowym systemem a tradycyjną formą oceny semestralnej studenta polega na tym, że egzamin jest zazwyczaj czynnością „jednorazową” (czasami poprawianą), natomiast zaliczanie przedmiotu w systemie SBS będzie procesem, w czasie którego student będzie zaliczał etapy, w zależności od oceny, jaką chce uzyskać; im wyższa ocena – tym konieczność zaliczenia wyższego etapu. Oznacza to również, że nie będzie sesji egzaminacyjnej czyli okresu koncentracji egzaminów.

„Zdarza się, że tradycyjny egzamin w sposób nieadekwatny ocenia faktyczną wiedzę studenta. Może z egzaminu uzyskać wyższą ocenę, niż faktycznie zasługuje, lub niższą. Student nauczy się przed egzaminem, żeby go zdać, czyli będzie to takie jednorazowe +wkucie+, i po zdaniu sporą część z tego, co się nauczył – zapomni. W nowym systemie będzie na bieżąco i systematycznie utrwalał swoją wiedzę” – mówił rektor uczelni.

Wyjaśnił, że każdy przedmiot podzielony jest na „tematy”, które ustalają zakres merytoryczny przedmiotu, a zaliczanie przedmiotu w SBS polegać będzie na pokonywaniu krok po kroku, czyli Step-By-Step (SBS) drogi i systematycznym zaliczaniu kolejnych „tematów”, omawianych na zajęciach, oraz na zbieraniu punktów.

Student sam będzie decydował, na jaką ocenę chce zapracować. Droga dzieli się bowiem na sześć etapów, w których krok po kroku będzie mógł zdobywać coraz więcej punktów, a dzięki temu – lepszą ocenę. Najniższą pozytywną oceną jest dostateczna, a najwyższą wyróżniająca, dająca premiowane członkostwo w elitarnym Klubie Dobrego Studenta WSPiA.

Na ocenę dostateczną konieczne będzie rozwiązanie pozytywnie wszystkich testów (przy czym można je rozwiązywać wielokrotnie), otrzymanie co najmniej oceny dostatecznej z pytań problemowych w formie pisemnej i brać udział w ćwiczeniach (dla studentów niestacjonarnych nie ma tego obowiązku). Ponadto studenci mogą zdobywać też punkty z aktywności na zajęciach lub też za inne formy aktywności, takie jak działalność w kołach naukowych, udział w studenckich seminariach, konferencjach naukowych, debatach studenckich, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych.

Na każdym kolejnym etapie zaostrzają się warunki konieczne do spełnienia, pozwalające uzyskać wyższą notę (lub ich przybywa).

Ułatwieniem dla studentów będzie możliwość śledzenia na tzw. “symulatorze konta punktowego” postępów w nauce.

Posłuszny zastrzegł, że student, który nie przystąpi do zbierania punktów lub nie spełni warunków do uzyskania oceny dostatecznej do 15 lipca, otrzyma ocenę niedostateczną. Wówczas przejdzie do tury poprawkowej.

Nowy system już został wprowadzony na uczelni. Dla obecnych studentów nie jest on obowiązkowy, mogą korzystać z niego alternatywnie do tradycyjnego systemu oceny semestralnej. Natomiast studenci, którzy rozpoczną naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej od nowego roku akademickiego, system SBS będzie obowiązkowy.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)