Opublikowano

Rzecznik Praw Absolwenta zaprasza do konsultacji

Jak napisać opinię o studencie?

Absolwenci uczelni wyższych, którzy mają uwagi dotyczące barier w dostępie do rynku pracy i systemu szkolnictwa wyższego, mogą zgłaszać je Rzecznikowi Praw Absolwenta. Zebrane materiały posłużą jako materiał do analizy problemów, z którymi mają do czynienia absolwenci uczelni i wskazaniu metod ich rozwiązywania.

Tematem konsultacji Rzecznika Praw Absolwenta będzie funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego, rynku pracy, sfery gospodarki i finansów publicznych.

“Cały zakres spraw dotyczących funkcjonowania gospodarki bezpośrednio wpływa na sytuację absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. Dlatego zachęcam do kontaktu ze mną każdego, kto zechce podzielić się swoimi przemyśleniami” – mówi Rzecznik Praw Absolwenta Grzegorz Piątkowski.

Rzecznik zachęca więc do przesyłania – za pośrednictwem specjalnego formularza – uwag, analiz oraz konstruktywnej krytyki dotyczącej formalnych barier w dostępie do rynku pracy. Zebrane materiały posłużą analizie problemów, z którymi mają do czynienia absolwenci szkół wyższych, wskazaniu metod ich rozwiązywania oraz oszacowaniu kosztów tych rozwiązań dla budżetu.

Zadaniem Rzecznika Praw Absolwenta, powoływanego na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jest ograniczanie barier w dostępie do wykonywania zawodu zgodnego z wykształceniem i w konsekwencji ułatwianie znalezienia pracy i prowadzenia działalności gospodarczej absolwentom szkół wyższych. Grzegorz Piątkowski chce, aby pełniona przez niego funkcja objęła również działalność na rzecz wolności gospodarczej, przeciwdziałania interwencjonizmowi państwowemu oraz promowała gospodarkę opartą o wolny rynek i swobodę działalności.

Formularz umożliwiający konsultacje jest dostępny na stronie: http://www.nauka.gov.pl/zglos-swoj-pomysl/

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)