Opublikowano

Ruszył nabór do nowej edycji stypendiów Fundacji Kościuszkowskiej

Do końca października można składać wnioski w edycji programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej na rok akademicki 2019/20. Z okazji przypadającego w 2019 r. stulecia relacji między Polską a USA przyznana będzie też specjalna nagroda Centennial Award.

Fundacja Kościuszkowska to jedna z najstarszych organizacji polonijnych, zajmujących się promowaniem naukowej i kulturalnej współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Od lat przyznaje stypendia polskim naukowcom, którzy chcą studiować, prowadzić badania lub nauczać w Stanach Zjednoczonych. Co roku Fundacja przeznacza na stypendia i granty dla polskich naukowców około milion dolarów.

Jak informuje Fundacja w przesłanej PAP informacji prasowej, termin składania aplikacji na rok akademicki 2019/20 upływa 31 października br.

Program stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej skierowany jest do naukowców i artystów – obywateli polskich, którzy mają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań lub sztuki i mieszkają na stałe w Polsce. Pieniądze mają ich wesprzeć w doskonaleniu warsztatu badawczego lub artystycznego, umożliwić prowadzenie wykładów o tematyce polskiej na uniwersytetach amerykańskich, a także na pokrycie kosztów utrzymania w Stanach Zjednoczonych w czasie trwania stypendium.

Kandydaci mogą się ubiegać o środki na studia lub badania w dowolnej dyscyplinie. Wartość stypendium wynosi od 9 tys. do 30 tys. USD, zaś okres finansowania – od trzech do dziesięciu miesięcy. Jak informuje Fundacja, stypendia będą przyznane w trzech kategoriach: Fellowships (dla kandydatów, posiadających stopień doktora lub wyższy); Grants (dla studentów studiów doktoranckich oraz osób, które pracują nad doktoratami); Teaching Fellowships (dla pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni wyższych – ma ono pomóc w realizacji indywidualnych projektów badawczych równolegle z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów z języka, historii, kultury i literatury polskiej na uniwersytetach amerykańskich).

Oprócz zwykłych stypendiów, z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi Fundacja Kościuszkowska przyzna także specjalną Centennial Award. Będzie to trzymiesięczne stypendium dla historyków, profesorów studiów amerykańskich lub naukowców w stopniu doktora, którzy badają relacje polsko-amerykańskie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Jego wysokość wyniesie 9 tys. USD.

Fundacja Kościuszkowska powstała w 1925 roku. Jej celem jest pogłębianie więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalno-naukową. Stypendystami Fundacji byli między innymi Magdalena Abakanowicz, Leszek Balcerowicz, Norman Davies, Juliusz Machulski, Wiktor Osiatyński, Anda Rottenberg i rabin Michael Schudrich.

Szczegółowe informacje na temat programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej znajdują się na stronie www.thekf.org w sekcji “Scholarships”.

PAP – Nauka w Polsce

kflo/ agt/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)