Opublikowano

Ruszył nabór do kolejnej edycji doktoratów wdrożeniowych

Rozpoczął się nabór wniosków na trzeciej edycji programu “Doktorat wdrożeniowy” – poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Nowością jest specjalny moduł dla doktoratów dotyczących sztucznej inteligencji. Nabór trwa do 27 czerwca.

Celem rozpoczętego w 2017 roku programu “Doktorat wdrożeniowy” jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program umożliwia przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa, w którym zatrudniony jest doktorant.

Uczestnik programu pracuje pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, a jego zadaniem jest rozwiązanie technologicznego problemu, z jakim boryka się jego firma. Za swoją pracę doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie: pensję od pracodawcy oraz stypendium od MNiSW. Miesięczna kwota stypendium dla jednego doktoranta wynosi 3450 zł, a po ocenie śródokresowej 4450 zł.

Po raz pierwszy program doktoratów wdrożeniowych składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich – “Doktorat wdrożeniowy I” to kontynuacja wcześniejszych edycji, w ramach których uczestnicy poruszali tematy takie, jak: walka ze smogiem, ograniczanie zużycia wody czy badanie złóż mineralnych w polskiej części Tatr.

Nowością jest natomiast moduł “Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem. Zmianę tę zapowiedział w maju podczas konferencji gospodarczej Impact19 w Krakowie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dodał wówczas, że w trzeciej edycji doktoratów wdrożeniowych zostanie sfinansowanych 30 doktoratów z dziedziny sztucznej inteligencji.

Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie – jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce, które prowadzą szkołę doktorską.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od 31 maja 2019 do 27 czerwca 2019. Nabory wniosków w roku 2020 i w kolejnych latach trwają od 31 marca do 31 maja danego roku. Wnioski składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie resortu nauki: https://www.gov.pl/web/nauka/rozpoczal-sie-nabor-do-trzeciej-edycji-doktoratow-wdrozeniowych.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)