Opublikowano

Rusza nabór wniosków na stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Najlepsi młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Nabór wniosków trwa do 31 października br.

Stypendia START przyznawane są naukowcom z całej Polski, reprezentującym wszystkie dziedziny nauki. W konkursie mogą wziąć udział badacze, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.

Roczne stypendium wynosi 28 tys. złotych i jest wypłacane w równych częściach co kwartał. Można nim dowolnie dysponować, bez konieczności rozliczania się z wydatków. Pieniądze można zatem przeznaczyć zarówno na cele naukowe, podróże, jak i na codzienne wydatki, np. zapewnienie dzieciom opieki podczas prowadzenia badań i pisania publikacji. Program START oferuje dodatkowo stypendium wyjazdowe, umożliwiające kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

“Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy `w nauce` i zachęcanie ich do kontynuowania kariery naukowej. Dla stypendystów to prestiż i też pomoc, żeby nie musieli dorabiać, tylko rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego. Wśród wymaganych dokumentów jest m.in. opinia opiekuna naukowego oraz podpis władz uczelni. Termin składania wniosków w edycji START 2019 mija 31 października 2018 r.

“Program START to sztandarowy konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniamy w nim najbardziej utalentowanych, najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Konkurencja jest bardzo silna – wybieramy ok. 100 stypendystów z grona ponad tysiąca kandydatów” – mówi wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP, dr Tomasz Poprawka.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i prowadzona jest w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2018 r. łącznie FNP przyznała 3 536 stypendiów na kwotę ponad 78,5 mln zł.

Stypendia w konkursie 2019 zostaną sfinansowane nie tylko ze środków własnych Fundacji, lecz także ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców (w tym firmy) oraz z wpłat 1 proc. podatku dochodowego.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie FNP.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ zan/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)