Opublikowano

Rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim

Termin:
11 października 2013 r.;

Zasięg:
województwo mazowieckie;

Ogólna tematyka:
rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim;

Organizator:
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Rozwój obszarów wiejskich w województwie mazowieckim

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konkurs jest adresowany do studentów uczelni wyższych, w pierwszej kolejności do tych, które zgłosiły deklarację partnerstwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim.

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione do dnia 1 października 2013 r. Karty zgłoszeniowe oraz prace na konkurs należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 11 października 2013 r.

Do Konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

 1. wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 2. wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 3. badaniami nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;
 4. badaniami nad aktywnością społeczności wiejskich;
 5. turystyką na obszarach wiejskich;
 6. wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 7. rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 8. organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.

Pula nagród finansowych i rzeczowych wynosi 20 000 zł brutto (Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do V stopni):

 1. I stopień – nagroda pieniężna do 7.000 zł netto;
 2. II stopień – nagroda pieniężna do 5.000 zł netto;
 3. III stopień – nagroda pieniężna do 3.000 zł netto;
 4. Wyróżnienia – nagroda pieniężna do 1.000 zł netto.

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl.

Organizatorem konkursu jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Źródło/więcej: mazowieckie.ksow.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)