Opublikowano

Rozstrzygnięto I edycję konkursu “Swissstandards.pl Od teorii do praktyki”

Zakończyła się I edycja konkursu na prace dyplomowe „Swissstandards.pl Od teorii do praktyki”, organizowanego przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Z grona zgłoszonych do konkursu prac Jury, w skład którego weszli Przedstawiciel Izby oraz eksperci merytoryczni z firm Partnerskich Konkursu, wyłoniło czterech laureatów: p. Mateusza Panasa z Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, p. Annę Wielgusiak z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz p. Piotra Smerdzyńskiego i p. Mateusza Pożogi z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej. Zwycięzcy oprócz nagród głównych od Partnerów Merytorycznych, którymi są płatne staże lub nagroda rzeczowa, otrzymają prawo udziału w dedykowanych im warsztatach „Akademia kariery Mensys”, prowadzonych przez specjalistów HR firmy Mensys.

Ideą, jaka przyświecała Organizatorowi i firmom partnerskim – członkom Izby, beneficjentom znaku szwajcarskiej jakości swissstandards.pl, które włączyły się do konkursu, było stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu oraz popularyzacja szwajcarskich standardów jakości i innowacyjności w biznesie.

Jak wynika z naszych obserwacji i płynących z rynku sygnałów umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz doświadczenie zawodowe należą do najbardziej cenionych przez pracodawców punktów w CV absolwentów szkół wyższych. Mimo wielu podejmowanych starań, wciąż często kończący studia młodzi ludzie mają problem z wykazaniem się zadowalającą pracodawców praktyką i udokumentowanym sprawdzeniem się w rzeczywistości rynkowej – mówi Ulrich Schwendimann, Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej – Rozumiemy oczekiwania pracodawców i jednocześnie jesteśmy zdania, że należy wspierać ambitnych, pełnych zapału i gotowych do pogłębiania swoich kompetencji młodych ludzi. Taka współpraca nie może bowiem zaowocować niczym innym, jak tylko nową jakością i ciekawymi doświadczeniami. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom obu stron. Stąd inspiracja dla konkursu „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki” – tłumaczy, wyjaśniając genezę konkursu.

Unikalnym rozwiązaniem, jakie Organizator zaoferował uczestnikom Konkursu była możliwość skorzystania z wsparcia merytorycznego Partnerów Konkursu (pula propozycji tematów prac, konsultacje merytoryczne na etapie pisania pracy, dostęp do wyników badań, analiz, etc.), które umożliwić miało zainteresowanym spojrzenie na wiele akademickich do tej pory rozważań przez pryzmat konkretnych uwarunkowań i potrzeb rynkowych.

W realizowanej dwuetapowo I edycji Konkursu za najlepsze prace zostały uznane:

 • praca pt. „Badanie wytrzymałości połączeń zgrzewanych rur wykonanych z PEHD w zależności od wartości współczynnika MFR”, autorstwa p. Mateusza Panasa z Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, zgłoszona pod patronat merytoryczny firmy Brugg Systemy Rurowe.

  „Praca stanowi dobry przykład badań wytrzymałościowych zrealizowanych w oparciu o klarownie opisaną metodologię i osadzonych w szerokim kontekście teoretycznym. Autor trafnie referuje najważniejsze ustalenia dotyczące właściwości materiałów polimerowych.

  W wielu miejscach pracy widać dużą samodzielność badawczą autora. Na uznanie zasługuje również bardzo precyzyjny opis kolejnych czynności badawczych podejmowanych przez autora oraz analiza otrzymanych wyników”– czytamy w uzasadnieniu wyboru Jury.

 • praca pt. „Organizacja przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lądowym, intermodalnym”, autorstwa p. Anny Wielgusiak z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, zgłoszona pod patronat merytoryczny firmy FRACHT FWO.

  „Praca (…) w pełni obejmuje i opisuje najważniejsze aspekty tematu. Napisana jest poprawnym językiem i w sposób interesujący dla czytelnika. Zawiera odpowiednią ilość informacji ułatwiających zrozumienie poruszanych zagadnień. Dobór grafik zastosowanych w pracy jest właściwy i spójny z treścią. Literatura, którą podpiera się autorka jest obszerna i aktualna.

  Praca mogłaby zostać wykorzystana jako wstępny materiał poznawczo-szkoleniowy dla pracowników działów spedycji, gdyż stanowi kompendium wiedzy na temat organizacji przewozu ładunków niebezpiecznych różnymi drogami i środkami transportu”– wyjaśnia swoją decyzję Jury.

 • praca pt. „Bezprzewodowy osobisty monitor stanu użytkownika”, autorstwa p. Piotra Smerdzyńskiego i p. Mateusza Pożogi z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej, zgłoszona pod patronat merytoryczny firmy Swissmed.

  „Jury postanowiło wyróżnić pracę magisterską Mateusza Pożogi i Piotra Smerdzyńskiego „Bezprzewodowy Osobisty Monitor Stanu Użytkownika” za praktyczny aspekt rozwiązania i podążanie we właściwym kierunku implementacji nauki i nowoczesnych technologii w sferę medyczną życia osób starszych i niepełnosprawnych.

  (…)Zaletą przedstawionego w wyróżnionej pracy urządzenia jest jego modułowość, pozwalająca według autorów w pełni dostosowywać je do potrzeb użytkownika. Projekt został wyróżniony nie tyle przez samo rozwiązanie elektroniczne, ale przede wszystkim jako podstawa właściwego kierunku technologicznego. Sam pomysł pozwala na rozwinięcie dużej interakcji pomiędzy użytkownikiem urządzenia (pacjentem), a osobą monitorującą stan zdrowia (placówką zdrowia).
  Aktualnie zaprezentowane urządzenie pozwala na pomiar temperatur, czynności oddechowej oraz pulsu. Są to bardzo ważne elementy w pomiarze prewencyjnym stanu zdrowia. Z elektronicznego punktu widzenia rozwiązanie to jest odpowiednie na poziomie poboru mocy, bardzo dobrym rozwiązaniem jest tutaj wychodzenie z uśpienia podukładów na podstawie przerwań z innych modułów.

  Kolejnym elektronicznym atutem przedmiotu wyróżnionej pracy jest podział grupowy na płytce PCB dzięki czemu szumy i oddziaływanie pól elektrycznych z innych układów nie wpływają na siebie nawzajem.

  Efekt działania elektrokardiogramu w pracy jest imponujący, dzięki wykorzystaniu rozwiązań amerykańskiej firmy Texas Instruments. Przydatna byłaby możliwość ostrzeżenia w przypadku niskiej baterii, bądź umożliwienie jej ładowania z napięcia sieciowego. Warto by było także zastanowić się nad dodatkowym zabezpieczeniem linii pomiarowej pomiędzy pacjentem a układem pomiaru czynności elektrycznej serca.

  Urządzenie opisane w wyróżnionej pracy doskonale wpisuje się w aktualne trendy demograficzne i zainteresowania spółki Swissmed rynkiem usług medycznych i opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

Nagrodami dla autorów zwycięskich prac pisanych pod patronatami firm Fracht FWO i Swissmed są płatne staże w tych firmach oraz nagroda rzeczowa, dla pracy pisanej we współpracy z firmą Brugg. Wspólną nagrodą dla wszystkich laureatów są natomiast dedykowane warsztaty „Akademii kariery Mensys”.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)