Opublikowano 2 komentarze

Rozdział metodologiczny

Nie w każdej pracy magisterskiej musi się znaleźć rozdział metodologiczny. Dotyczy on prac badawczych i należy w nim umieścić pewne określone informacje.

Rozdział metodologiczny

Praca badawcza powinna zawierać rozdział metodologiczny. Dowodzi on odpowiedniego poziomu wiedzy u magistranta, a także umożliwia dokładne określenie tego czym będzie się zajmować, jakie zjawisko przebada, w jakim celu, z wykorzystaniem jakich narzędzi, jakie hipotezy chce zweryfikować.

Nie jest ważne czy wspominałeś o tym wcześniej (np. we wstępie). W rozdziale metodologicznym musisz to powtórzyć i dodatkowo rozbudować. Rozdział metodologiczny należy napisać z punktu widzenia osoby, która już przeprowadziła badanie.

Gdzie umieścić rozdział metodologiczny

Pracę magisterską można podzielić na dwie części: część teoretyczną i część empiryczną. Niekoniecznie musi się to odbywać w sensie fizycznym, czyli w ten sposób, że napiszesz „Część I”, „Część II”. Wystarczy, że np. podzielisz pracę magisterską w ten sposób: w rozdziale I – teoria, w rozdziale II – podstawy metodologiczne, rozdział III – analiza materiału.

W pierwszej części przedstawia się teorię dotyczącą danego zjawiska, które chcesz przebadać, czyli to co napisano do tej pory na ten temat. Można również, np. odnieść się do paradygmatu, przytoczyć jakieś akty prawne (chyba, że to właśnie one stanowią przedmiot badania) itp.

Natomiast część drugą, empiryczną (badawczą) rozpoczyna się od rozdziału metodologicznego. Następnie, w kolejnych rozdziałach opisujesz zgromadzony materiał. Co ciekawe zgromadzony materiał można podzielić na kilka sposobów, np. pod względem problemowym, według hipotez, albo według metod, zależy to w znacznej mierze od promotora i jego wymagań.

W rozdziale metodologicznym powinny zostać określone:

 1. Przedmiot i cel badań,
 2. Problem (problemy) badawczy,
 3. Hipotezy, zmienne, wskaźniki,
 4. Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze,
 5. Organizacja, obszar badań.

1. Przedmiot i cel badań

Przedmiot badania to inaczej to, co chcesz badać. Przedmiotem badania może być, np. …

Cały tekst wraz z przykładem rozdziału metodologicznego znajdziesz w ebooku: Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich, na studiach podyplomowych

Przykłady

 1. Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej – przykład
 2. Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej pt. Metody współpracy uczelni technicznych z biznesem… – przykład
 3. Rozdział metodologiczny w pracy dyplomowej pt. „Skuteczność polityki w Polsce po 1989 roku”
 4. Rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej: Rola szkoły w przekazywaniu uczniom treści dotyczących wielokulturowości
 5. Rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej: Wykorzystanie komunikacji internetowej przez społeczność tancerzy

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)


2 komentarze do “Rozdział metodologiczny

 1. Wielkie dzięki!!! miałam z tym ogromny problem.

 2. Super! Bardzo przydatne

Możliwość komentowania została wyłączona.