Opublikowano

Resort nauki udostępnia środowiskowe wytyczne dot. przywracania pracy uczelni

Na stronie resortu nauki opublikowano w poniedziałek wytyczne dotyczące przywracania działalności uczelni. Zostały one wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

Dokument “Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” zawiera zalecenia i wskazówki, które mają pomóc uczelniom w tworzeniu wewnętrznych procedur dot. powrotu do pracy. Autorzy dokumentu zaznaczają więc, że uczelnie nie mają obowiązku realizować wszystkich tych rekomendacji.

“Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet należy, w przyjmowanych procedurach, uwzględniać (…) odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań” – napisano we wstępie dokumentu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) podkreśliło, że wszystkie decyzje podejmują rektorzy albo dyrektorzy instytutów, jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo kierowanych podmiotów.

W wytycznych wyjaśniono, że z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni, wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i wyposażenia.

Po 25 maja w przypadku konieczności realizacji zajęć w formie bezpośredniej należy zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażania się przez ich uczestników np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które pozwolą na kumulację w czasie tych z nich, które wymagają bezpośredniej obecności – zaznaczono.

Zdaniem autorów dokumentu rozważyć należy także takie rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego także dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez utrzymanie, w uzasadnionych przypadkach, możliwości świadczenia pracy zdalnie lub w systemie zmianowym.

“Zachęcamy także do wykorzystywania wszelkich możliwości technicznych i prawnych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami” – napisano we wstępie do dokumentu.

Autorzy wytycznych apelują o szczególną rozwagę w decyzjach o znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. “Ich dotychczasowe przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki” – piszą.

W dokumencie (https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni) znajdują się m.in. wskazówki dot. przeprowadzania egzaminów, praktyk zawodowych, rekrutacji na studia, mobilności międzynarodowej czy sportu studenckiego.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 14 maja br., od poniedziałku 18 maja zostało zniesione ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni, instytutów naukowych i jednostek PAN na ich terenie. Było to niezbędne – wyjaśniało MNiSW – żeby pracownicy tych podmiotów mieli czas przygotować się do powrotu uczestników zajęć – studentów czy doktorantów. 25 maja bowiem zostanie przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów. (PAP)

Autorka: Ludwika Tomala

lt/ agt/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)