Opublikowano

Resort edukacji i nauki rozstrzygnął pierwszą edycję konkursu “Perły nauki”

Praca licencjacka - schemat postępowania

Blisko 100 projektów uzyskało finansowanie w ramach pierwszej edycji programu MEiN “Perły nauki”. Jest on skierowany do wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

W pierwszej edycji wpłynęło 335 wniosków. Z nich wyłoniono 98 zwycięskich projektów. Najwięcej laureatów było z: Uniwersytetu Warszawskiego – 17, Uniwersytetu Jagiellońskiego – 8, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 6, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – 5 i Politechniki Wrocławskiej – 5.

Laureaci będą realizować rozmaite projekty badawcze, ale również artystyczne. Na przykład Katarzyna Kwas z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zbada wpływ macierzystych komórek mezenchymalnych na metaplazję tłuszczową w uszkodzeniu stożku rotatorów. Z kolei Paulina Staszkiewicz w UW zajmie się badaniami polichromii sanktuarium kaplicy Hathor Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Natomiast Wojciech Wydmański z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zrealizuje projekt na temat sądów polubownych w Polsce w latach 1918-1949. Edgar Kobos z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przyjrzy się finansom w organizacjach pozarządowych. Jeden z projektów artystycznych zrealizuje Jan Bielak z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Opracuje kompletną monografię Pieśni Karola Szymanowskiego oraz zajmie się jej międzynarodową promocją.

MEiN ogłosiło konkurs “Perły nauki” w 2021 r. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. Ten program jest następcą “Diamentowego grantu”, w którym przyznawano pieniądze od 2012 do 2019 r.

Warunkiem udziału w nowym programie było m.in. przedstawienie projektu, którego koszt realizacji nie przekracza 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych lub 200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki. Kierownik projektu w ramach konkursu otrzyma też wynagrodzenie, które nie przekracza 3 tys. zł miesięcznie.

Pierwszy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia trwał od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r.

MEiN podał, że nowy program różni od poprzedniego m.in. to, że uwzględnia, poza prowadzeniem badań naukowych, również prowadzenie twórczości artystycznej.

“Diamentowy grant” dawał laureatom programu możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Mogli starać się o przyjęcie na studia doktoranckie, nie mając tytułu magistra. Z kolei w “Perłach nauki” nie ma jasno wskazanej możliwości skrócenia ścieżki kariery.

W “Diamentowym grancie” koszt realizacji projektu wynosił od 180 tys. zł do 220 tys. zł. W nowym programie zaproponowano od 200 tys. zł do 240 tys. zł w zależności od dziedziny nauki. Zwiększyła się też wysokość wynagrodzenia kierownika projektu – z 2500 zł do 3000 zł.

Pełna lista laureatów pierwszej edycji “Pereł nauki” dostępna jest na stronie internetowej. (PAP)

Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ mhr/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)