Opublikowano

Rektor AGH: konsekwencją wykształcenia jest zamożność i demokratyzacja

Rektor AGH: konsekwencją wykształcenia jest zamożność i demokratyzacja

Nie ma jednego panaceum na współczesne problemy, ale niezwykle istotne jest wykształcenie społeczeństwa, którego konsekwencją jest zamożność i demokratyzacja – zauważył na inauguracji roku akademickiego AGH w Krakowie rektor tej uczelni prof. Tadeusz Słomka.

W swoim przemówieniu w poniedziałek rektor odniósł się do obecnej sytuacji geopolitycznej świata, którą określił jako „skomplikowaną”. „Konflikty na tle religijnym i gospodarczym wywołały wielką wędrówkę ludów. Tylko ok. 20 proc. to uchodźcy – dominuje imigracja ekonomiczna spowodowana skrajnie zróżnicowanym dostępem do dóbr konsumpcyjnych i cywilizacyjnych” – powiedział prof. Słomka.

Według niego nie ma jednego panaceum na współczesne problemy, ale niezwykle istotne jest wykształcenie społeczeństwa, prowadzące do zmiany świadomości, kreowania wyższych potrzeb, wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji do wzrostu zamożności i demokratyzacji.

„Kształcenie jest najważniejszym czynnikiem dynamicznego rozwoju świata” – zaznaczył prof. Słomka i dodał, że takie kraje jak Japonia, Korea, Irlandia czy Hiszpania, w okresie skokowego wzrostu gospodarczego poprawiły jakość kształcenia i kilkukrotnie zwiększyły liczbę studentów oraz środki finansowe przeznaczone na kształcenie.

W tym roku akademickim w AGH studiować będzie ok. 36 tys. studentów na 57 kierunkach i ponad 200 specjalizacjach – liczby te każdego roku są podobne.

Rektor zwrócił jednak uwagę, że w przyszłych latach wyzwaniem dla uczelni będzie pogłębiający się niż demograficzny. „Czeka nas trudne zadanie zachęcenia kandydatów do studiowania właśnie u nas. Jestem jednak przekonany, że Akademia Górniczo-Hutnicza sobie z tym poradzi, gdyż nasza oferta kształcenia jest cały czas analizowana i dostosowywana do potrzeb rynku pracy” – powiedział rektor i dodał, że absolwenci AGH łatwo znaj­dują dobrze wynagradzaną pracę, są cenionymi pracownikami, a także kierują największą liczbą spółek notowanych na giełdzie.

Prof. Słomka wymienił najważniejsze zadania na najbliższy rok. Jako jeden z priorytetów uczelnia stawia sobie modernizację Miasteczka Studenckiego. „W tym roku studenci mogą korzystać z kolejnego wyremontowanego Domu Studenckiego – Babilonu, zaś wkrótce rusza remont kolejnego akademika” – mówił rektor.

Zapowiedział tez remont klubu Studio, zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego. „Na­szym celem jest stworzenie siedziby godnej największego i najbardziej rozpoznawalne­go klubu muzycznego w Polsce, który będzie przyciągał znakomitych artystów z całego świata” – powiedział rektor.

Priorytetem dla uczelni jest również pozyskiwanie studentów zagranicznych. AGH poszerza ofertę kształcenia w języku angielskim i nawiązuje współpracę z zagranicznymi uczelniami. W tym roku w murach uczelni wiedzę zdobywać będą studenci z ponad 50 krajów, m.in. z Japonii, Chin, Wietnamu, Azer­bejdżanu, Kazachstanu, Portugalii, Francji, USA, Słowenii, Turcji, Iraku, Ukrainy. Uczelnia zadeklarowała pomoc studentom uchodźcom. W ubiegłym roku w Akademii studiowało ponad 1,4 tys. studentów zagranicznych.

Rektor wymienił także najważniejsze osiągnięcia uczelni w ostatnim roku. Zaznaczył, że zajmuje ona wysokie miejsca w różnorodnych rankingach, a według najnowszego raportu Europejskiego Urzędu Patentowego jest liderem wśród polskich uczelni, jeśli chodzi o liczbę patentów i wdrożeń. Tylko w ubiegłym roku pracownicy AGH realizowali ponad 2,3 tys. projektów naukowych i usługowych, w tym ponad 200 z zagranicy.

Wśród nowo otworzonych przez AGH pracowni są m.in. RWE AGH Solar Lab, które bada jakość energii elektrycznej pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych, czy nowoczesne laboratorium systemów telefonii LTE w Katedrze Telekomunikacji, umożliwiające studentom zdobycie unikatowych kompeten­cji inżynierskich. „Jest to pierwsza tego typu pracownia uruchomiona na polskich uczelniach” – powiedział rektor o laboratorium systemów telefonii LTE.

W poprzednim roku akademickim zakończyła się największa inwestycja w historii AGH – budowa Centrum Energetyki. Obecnie Centrum jest jeszcze wyposażane w specjalistyczną aparaturę, ale przyciąga już firmy, które deklarują chęć współpracy przy badaniach i nowych projektach. Innym istotnym osiągnięciem minionego roku AGH jest uruchomienie najpotężniejszego superkomputera w Polsce – Prometheusa.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)