Opublikowano

Raport: 35 proc. studentów publicznych uczelni technicznych to kobiety

Praca licencjacka - schemat postępowania

Na publicznych uczelniach technicznych w roku akademickim 2021/2022 kobiety stanowiły 35 proc. uczących się – wynika z raportu “Kobiety na politechnikach 2023”. Nierównowaga płci na różnych kierunkach studiów utrzymuje się potem na rynku pracy i jest szkodliwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego – oceniono.

W czwartek w Warszawie zaprezentowano raport “Kobiety na politechnikach 2023”, przygotowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI PIB). Skupia się on na analizie sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w obszarze STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

“W Polsce stopniowo zwiększają się liczby i udziały kobiet podejmujących studia na uczelniach technicznych i na kierunkach związanych z nowymi technologiami, również dzięki kampaniom zachęcającym dziewczęta i młode kobiety do takich studiów” – powiedziała cytowana w komunikacie prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy dr Bianka Siwińska.

Zaznaczyła, że “nieuchronnie nadchodzi rewolucja kobiet”. “Jednak – jak podkreśliła – aby szybciej osiągnąć równowagę płci w tym obszarze, potrzeba intensywnych działań po stronie samych uczelni”.

Jak czytamy w raporcie, w roku akademickim 2021/2022 na uczelniach w Polsce studiowało prawie 1 mln 174 tys. osób.

“Na uczelniach publicznych uczyło się ponad 800 tys. studentów. Wśród kobiet uczelnie pedagogiczne i medyczne są popularniejsze niż wśród mężczyzn. Na pierwszych z nich kobiety stanowiły 77 proc. studentów, na drugich – 73 proc.” – czytamy.

Podano, że w roku akademickim 2021/2022 na publicznych uczelniach technicznych udział kobiet wyniósł 35 proc. Tak samo było rok wcześniej.

W dokumencie podano też informacje na temat uczelni niepublicznych oferujących studia na kierunkach technicznych.

“W okresie 2017–2022 liczba studentów wzrosła tam o 50 proc. – z 122,5 tys. do 184 tys., natomiast udział kobiet utrzymuje się na takim samym poziomie 56 proc. Tutaj również widać, że częściej kobiety decydują się na wybór kierunków niezwiązanych z techniką i technologią” – zauważono.

“Nierównowaga płci w obrębie różnych kierunków studiów utrzymuje się na rynku pracy i jest szkodliwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego” – skomentowano.

Dodano także, że “zgodnie z wynikami badań zróżnicowanie płci wpływa pozytywnie na wydajność zespołów oraz potencjał innowacyjny firm technologicznych. Aby wywołać takie efekty, konieczne jest wzmacnianie obecności kobiet w sferze nowych technologii i innowacji

Autorzy dokumentu podkreślają, że “nawet w tych szkołach wyższych, na których kobiety stanowią zdecydowaną większość, kierunki nowo technologiczne są zdominowane liczebnie przez mężczyzn – na przykład na uczelniach pedagogicznych studentki tych kierunków stanowią zaledwie 21 proc.”

“Najwyższą proporcję kobiet na kierunkach nowo technologicznych zanotowała w roku akademickim 2021/2022 Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie, jednak nawet tam zaledwie jedna na pięć studiujących osób była kobietą” – zaznaczono. Wskazano też, że o zbalansowaniu płci można mówić wtedy, gdy proporcje kobiet lub mężczyzn mieszczą się w przedziale od 40 do 60 proc.

Podano też dane na temat studiowania informatyki, czyli najpopularniejszego kierunku z grupy IT. Od 2013 do 2022 r. w wyższych uczelniach technicznych udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych zwiększył się z 11 proc. do 15 proc.

W roku akademickim 2021/2022 informatyka była nauczana na 113 uczelniach. W raporcie podano, że uczelnią z najwyższym odsetkiem kobiet wśród studentów informatyki (44 proc.) jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Wśród uczelni publicznych najlepszy wynik osiągnął Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (21 proc.).

Raport opracowała dr Anna Knapińska z wykorzystaniem systemu rozwijanego w Laboratorium Baz Danych i Analityki Biznesowej OPI PIB.

Najnowszy raport obejmuje rok akademicki 2021/2022. Dane pochodzą przede wszystkim z systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on, administrowanego przez OPI PIB. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej. (PAP)

Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)