Opublikowano

Przyznano jednorazowe stypendia naukowe studentom Politechniki Łódzkiej

Szesnastu szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej otrzymało jednorazowe stypendia naukowe. To rekordowa liczba laureatów konkursu, w którym fundatorami stypendiów są firmy i instytucje doceniające znaczenie wszechstronnego wykształcenia uczących się.

Jak informuje PAP rzeczniczka Politechniki Łódzkiej Ewa Chojnacka, studenci zgłoszeni do konkursu oceniani byli pod kątem ich działalności naukowej, a także aktywności w zdobywaniu umiejętności praktycznych, współpracy z biznesem oraz sukcesów w konkursach. “Każda z tych postaci ma imponujący dorobek, biorąc pod uwagę młody wiek i to, że są na starcie do zawodowej kariery” – podkreśla.

Zwraca uwagę, że stypendyści są współautorami patentów lub wzorów użytkowych. Ich dążenie do rozwoju – jak mówi – przejawia się także w nawiązywaniu kontaktów z firmami, także zagranicznymi, gdzie rozwiązują konkretne problemy, zdobywając dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Często angażują się również w projekty wspierające młodzież ze szkół średnich.

“Konkurs Fundacji Politechniki Łódzkiej jest dobrą okazją do zdrowej rywalizacji z innymi studentami – pasjonatami nauki oraz zorientowania się, na ile mocna jest własna praca. W poprzednich latach cieszyłem się z sukcesów starszych kolegów i koleżanek, którym asystowałem w badaniach. Dzisiaj sam mogę się cieszyć z tego wyróżnienia. To pokazuje, jak wiele warta jest praca zespołowa w kołach naukowych i jak motywuje do dalszych wysiłków” – mówi jeden z laureatów stypendium Mikołaj Woźniak.

Dodaje, że większość ze stypendystów działa nie w jednym, ale w kilku kołach naukowych, uczestnicząc w interdyscyplinarnych projektach. W ślad za tym idą artykuły i udział w zagranicznych konferencjach.

Woźniak wyjaśnia, że w swojej pracy badawczej nad interakcją człowiek-komputer stara się łączyć aspekty techniczne i humanistyczne nowych technologii. Przyznaje, iż cieszy się, że uczelnia wspiera rozwój badawczy studentów również w obszarach uważanych w Polsce za nieszablonowe.

Rzeczniczka Politechniki Łódzkiej zwraca uwagę, że w obecnej edycji konkursu na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów uczelni wyłoniono rekordową liczbę 16 laureatów. “Stało się to możliwe dzięki powiększeniu się grona fundatorów o kolejne firmy i instytucje doceniające znaczenie wszechstronnego wykształcenia naszych studentów” – mówi. Zaznacza, że najlepszych wybrano spośród 55 kandydatów.

Stypendia w wysokości 5 tys. zł ufundowały: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ICT Polska Centralna Klaster, przedsiębiorstwo Wielton, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, firma Textilimpex, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa oraz Fundacja Politechniki Łódzkiej. (PAP)

autor: Jacek Walczak

jaw/ amac/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)