Opublikowano

Przyszli studenci mogą ubiegać się o Stypendia Pomostowe

Kilkaset stypendiów czeka na zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w 2016 oku rozpoczną studia dzienne. Stypendia, w wysokości 500 zł miesięcznie, będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 17 sierpnia.

Program Stypendiów Pomostowych, prowadzony przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. W roku akademickim 2016/2017 stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach otrzyma około 1 tys. studentów, w tym kilkuset studentów na I roku studiów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zdali dobrze maturę w 2016 roku oraz rozpoczną I rok studiów dziennych w akademickich uczelniach publicznych. Powinni też spełnić jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być wśród finalistów olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z wielodzietnej rodziny, być wychowankiem rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka lub mieć rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5 tys. zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Rekrutacja do programu jest prowadzona on-line, na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16.

To już 15. edycja Stypendiów Pomostowych. Bilans 14 lat działania programu to 19,5 tys. przyznanych stypendiów, 92 mln zł przekazane na stypendia, ponad 14 tys. stypendystów.

Stypendia Pomostowe są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji PZU, Fundacji BGŻ, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)