Opublikowano

Prezydent wręczył nominacje 99 nowym profesorom

Rośnie rola promotorów prac dyplomowych studentów

Prezydent Andrzej Duda wręczył w środę w Warszawie podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne 99 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Jan Adamowski, profesor nauk humanistycznych – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

2. Anna Barska – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Opolski;

3. Jerzy Bartnicki – profesor nauk technicznych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

4. Krzysztof Bednarek – profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi;

5. Jan Błęcki – profesor nauk fizycznych, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

6. Adam Brzozowski – profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski;

7. Felicjan Bylok – profesor nauk społecznych, Politechnika Częstochowska;

8. ksiądz Ireneusz Celary – profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

9. Włodzimierz Choromański – profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

10. Sławomir Cieślak – profesor nauk prawnych, Uniwersytet Łódzki;

11. Krzysztof Cyrek – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

12. Grażyna Czaja-Bulsa – profesor nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

13. Jacek Czaputowicz – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski;

14. Marcin Czerwiński – profesor nauk biologicznych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu;

15. Elżbieta Czykwin – profesor nauk społecznych, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

16. Małgorzata Dąbrowska – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki;

17. Józef Dziechciarz – profesor nauk ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

18. Józef Frąś – profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska;

19. Krzysztof Górecki – profesor nauk technicznych, Akademia Morska w Gdyni;

20. Agnieszka Gromkowska-Melosik – profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

21. Marek Hetmański – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

22. Andrzej Horban – profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

23. Nikołaj Iwanow -profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Opolski;

24. Marek Iwański – profesor nauk technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;

25. ksiądz Marek Jagodziński – profesor nauk teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

26. Wiesław Jamrożek – profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

27. Jan Jaracz – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

28. Adam Jóźwik – profesor nauk technicznych, Uniwersytet Łódzki;

29. Lesław Juszczak – profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

30. Ksiądz Witold Kawecki – profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

31. Mariusz Klencki – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

32. Józef Knap – profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

33. Wacław Kochman – profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny;

34. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański;

35. Artur Krężel – profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Wrocławski;

36. Krzysztof Krupiński – profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Wrocławski;

37. Maria Kwiatkowska-Ratajczak – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

38. Piotr Laudański – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

39. ksiądz Janusz Lemański – profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Szczeciński;

40. Roman Leppert – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

41. Danuta Leśniewska – profesor nauk technicznych, Politechnika Koszalińska;

42. Jakub Lewicki – profesor nauk technicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

43. Wojciech Lisik – profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

44. Małgorzata Łoboz – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski;

45. Wojciech Macyk – profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

46. Wojciech Małolepszy – profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;

47. Ewa Mojs – profesor nauk o zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

48. Zdzisława Mokranowska – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

49. Marcin Moniuszko – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

50. Franciszek Mroczko – profesor nauk społecznych, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości;

51. Sebastian Mróz – profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska;

52. Piotr Muchowski – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

53. Elżbieta Niemirycz – profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Gdański;

54. Paweł Nowak – profesor nauk chemicznych, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

55. Dominika Nowis – profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

56. Jadwiga Okrassa – profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;

57. Tomasz Okruszko – profesor nauk technicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

58. Michał Ostrowicki – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

59. Zdzisława Owsiak – profesor nauk technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;

60. Aleksiej Pamiatnych – profesor nauk fizycznych, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

61. Waldemar Patkowski – profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

62. Krzysztof Pawałowski – profesor nauk matematycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

63. Marcin Pietrzykowski – profesor nauk leśnych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

64. Kazimierz Pityński – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

65. Bożena Płonka-Syroka – profesor nauk humanistycznych, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

66. Ewa Polak – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Gdański;

67. ksiądz Jarosław Popławski – profesor nauk teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

68. Marek Pyda – profesor nauk chemicznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;

69. Jadwiga Rachtan – profesor nauk medycznych, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie;

70. Janusz Skowron – profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Rzeszowski;

71. Barbara Skowronek – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

72. Barbara Sosień – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

73. Joanna Sosnowska – profesor nauk humanistycznych, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

74. Zbigniew Stawrowski – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

75. Barbara Stoczewska – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

76. Krzysztof Szabat – profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska;

77. Maria Szczepańska – profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

78. Tomasz Szydełko – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

79. Jerzy Szyłak – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Gdański;

80. Piotr Ślęzak – profesor nauk prawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

81. Andrzej Śmieja – profesor nauk prawnych, Uniwersytet Wrocławski;

82. Izabela Święcicka – profesor nauk biologicznych, Uniwersytet w Białymstoku;

83. Kazimierz Świrydowicz – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

84. Elżbieta Trafny – profesor nauk medycznych, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;

85. Maria Trojanek – profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

86. Barbara Trzebicka – profesor nauk chemicznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu;

87. Jadwiga Turło – profesor nauk farmaceutycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

88. Anna Warda – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki;

89. Tomasz Węgrzyn – profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska;

90. Wiesława Widłak – profesor nauk medycznych, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach;

91. Agnieszka Wierzbowska – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

92. Grzegorz Wilczyński – profesor nauk biologicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

93. Adam Windak – profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

94. Włodzimierz Wołosiuk – profesor nauk teologicznych, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

95. Anna Zalewska – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie;

96. Szczepan Zapotoczny – profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

97. Krzysztof Zuba – profesor nauk społecznych, Uniwersytet Opolski;

98. Piotr Zwierzchowski – profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

99. Waldemar Żendzian – profesor nauk technicznych, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)