Opublikowano

Prawie 442 tys. osób przyjęto na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez MEiN

Praca licencjacka - schemat postępowania

Prawie 442 tys. osób zostało przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki; na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie zostało przyjętych 336,9 tys. osób, a na studia II stopnia 104,9 tys. osób – podało MEiN.

W uczelniach publicznych będzie studiowało 297,5 tys. osób, a w niepublicznych 144,3 tys. osób. Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie najchętniej wybierali: informatykę, psychologię, zarządzanie, kierunek lekarski i prawo. Najwięcej zgłoszeń na jedno miejsce na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie odnotowały: Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska oraz Politechnika Warszawska.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało we wtorek dane o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki zostało przyjętych 441 823 osób, w tym 336 952 osoby na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz 104 871 osób na studia drugiego stopnia.

Studia w uczelniach publicznych rozpoczęło 297 525 osób, z tego 72 160 osób zostało przyjętych na studia drugiego stopnia. W trybie stacjonarnym będzie studiowało 239 779 osób, w tym ponad 52 521 osób na studiach drugiego stopnia.

Do uczelni niepublicznych (w tym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie) przyjęto 144 298 kandydatów, z tego 32 711 na studia drugiego stopnia. 48 222 osób będzie studiowało w trybie stacjonarnym, z tego 6 698 na studiach drugiego stopnia.

Najpopularniejsze dyscypliny – według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów – na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie to: nauki o zarządzaniu i jakości (72 519), informatyka techniczna i telekomunikacja (67 268), ekonomia i finanse (55 664), językoznawstwo (49 619), psychologia (43 677).

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków (studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie) znalazły się: informatyka (43 607), psychologia (42 267), zarządzanie (33 739), kierunek lekarski (32 264), prawo (23 657), ekonomia (18 026), finanse i rachunkowość (13 251), fizjoterapia (13 240), filologia angielska (13 086), pielęgniarstwo (12 302).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2023/2024 były: informatyka społeczna (30,4), koreanistyka (30,1), zielone technologie (28,4), orientalistyka-koreanistyka (19,9), informatyka i systemy inteligentne (18).

Dużą popularnością cieszyły się także: komunikacja wizerunkowa, medyczna biotechnologia molekularna, filologia koreańska, filologia orientalna – japonistyka oraz reżyseria.

Jak wskazuje MEiN w pierwszej dziesiątce nie już kierunku sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence czy mechaniki i projektowania maszyn. Do czołówki najchętniej wybieranych kierunków trafiła za to medyczna biotechnologia molekularna.

W roku akademickim 2023/2024 najchętniej wybieraną uczelnią publiczną przez kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (w przeliczeniu na jedno miejsce) była Politechnika Gdańska. Na jedno miejsce w tej uczelni aplikowało prawie 8 kandydatów (7,9). Na podium znalazły się także: Politechnika Poznańska (7,1) oraz Politechnika Warszawska (7). Ponad 6 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie (6,5) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (5,4).

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, najwięcej zgłoszeń odnotowały: spośród uniwersytetów – Uniwersytet Warszawski (50 198), spośród politechnik – Politechnika Warszawska (38 091), spośród akademii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (30 415), spośród publicznych uczelni zawodowych – Akademia Tarnowska (1 864).

Wśród uczelni niepublicznych oferujących studia stacjonarne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wybieraną szkołą wyższą była Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (9 219). Na kolejnych miejscach znalazły się: Uniwersytet SWPS (5 907), Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (4 279), Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (3 729).

Kandydaci na studia niestacjonarne najchętniej wybierali: Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską (14 146), Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie (7 811), Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (7 011), Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (4 877), Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (4 542), Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (4 027) oraz Uniwersytet SWPS (4 014)

Pełna informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mir/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)