Opublikowano

Powstało Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Studenckich (OPOS)

Ponad 16 tys. miejsc dla studentów-praktykantów w administracji

Przedstawiciele dziewięciu największych organizacji studenckich podpisali w piątek Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Studenckich – poinformował PAP w poniedziałek rzecznik Niezależnego Zrzeszenia Studentów Tomasz Leś.

W porozumieniu studenci wyrażają chęć wspólnego działania na rzecz środowiska. Podkreślają, że w ostatnich miesiącach wydarzyło się wiele niepokojących wydarzeń na polskich uczelniach. Przykładem, który podają, jest sytuacja w Częstochowie, gdzie doszło do próby manipulowania głosami studenckimi w wyborach na rektora.

Pierwszym działaniem liderów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Studenckich będzie organizacja wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich okrągłego stołu w sprawie przestrzegania praw studenta i samorządności studenckiej. W szczególności poruszone zostaną tam nadużycia na kilku polskich uczelniach, które mogą skutkować ogólnopolskimi strajkami studentów. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dokument podpisali przedstawiciele dziewięciu największych organizacji studenckich w Polsce – Akademickiego Związku Sportowego, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, The European Law Students’ Association (ELSA), Erasmus Student Network, AIESEC, AEGGE-Warszawa, Media and Youth, Fundacji Studenckiej Forum Bussines Centre Club i Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IMFSA-Polska.

Organizacje reprezentują nie tylko ogół studentów, lecz także takie grupy, jak studenci kierunków medycznych, prawa czy studenci będący na Erasmusie. Jak zapowiadają liderzy organizacji piątkowe wydarzenie jest dopiero początkiem szerszej współpracy różnych środowisk studentów, w celu realizacji wspólnych zamierzeń.

“OPOS to odpowiedź na często pomijany głos środowiska studenckiego. W Polsce jest nadal wiele do zrobienia dla młodych ludzi. Dlatego łączymy siły” – komentuje przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Michał Moskal.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)