Opublikowano

Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Centrum EC1

Praca licencjacka - schemat postępowania

Przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi podpisali porozumienie o współpracy. Umowa rozpoczyna nowy etap działalności, nie tylko w obszarze edukacji, ale również w dużej mierze w sferze kultury – napisano we wtorkowym komunikacie.

Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi została podpisana przez władze obu instytucji. Jak podkreślono, porozumienie przyczyni się do rozwoju dotychczasowych relacji.

“Największa łódzka uczelnia i największa instytucja w Łodzi promująca naukę będą działać ze sobą jeszcze bliżej. Porozumienie rozpoczyna nowy etap działalności, nie tylko w obszarze edukacji, ale również w dużej mierze w sferze kultury. Będzie to współpraca regularna i prowadzona jeszcze sprawniej, niż dotychczas” – napisano w komunikacie przesłanym PAP przez Michała Kędzierskiego z EC1.

“Centra nauki i uczelnie wyższe wydają się naturalnymi partnerami w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Szczególnie tych, których celem jest popularyzacja wiedzy i jej rozpowszechnianie. Skomplikowane i wysoce specjalistyczne badania mają dzięki temu szansę znaleźć drogę do szerokich rzesz odbiorców” – podano.

“Wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim realizujemy różnorodne projekty. Jako przykłady mogę przywołać wspólne badania odbiorców naszej oferty, w oparciu o które możemy zmieniać się w jeszcze atrakcyjniejsze miejsce” – przekazała kierująca CNiT EC1 Magdalena Kosiada-Sylburska.

“Strategia rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030 zakłada między innymi realizację nowoczesnego kształcenia opartego na badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem. Potencjał Centrum Nauki i Techniki EC1 daje nam taką możliwość. Mam nadzieję, że pozwoli to w krótkim czasie zwielokrotnić efekty naszych prac” – zaznaczyła prorektor UŁ prof. Agnieszka Kurczewska. (PAP)

Nauka w Polsce, Hubert Bekrycht

hub/ bar/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)