Opublikowano

Ponad 40 naukowców otrzyma Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2020 roku

42 naukowców, artystów i jeden zespół badawczy doceniono Nagrodami Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową i wdrożeniową w 2020 roku oraz za rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rok 2019.

Sześcioro naukowców i jeden zespół badawczy doceniono za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej. Nagrody w tej kategorii otrzymali: prof. Wojciech Bal, prof. Wojciech Gasparski, prof. Jacek Jaworski, prof. Roman Lech Słowiński, dr hab. Marcin Szwed, prof. Jerzy Andrzej Żołądź. Wśród nagrodzonych znalazł się również prof. dr hab. Andrzej Udalski z zespołem w składzie: dr Dorota Skowron, dr Jan Skowron, dr Przemysław Mróz, prof. Michał Szymański, prof. Igor Soszyński, dr hab. Paweł Pietrukowicz, dr hab. Szymon Kozłowski, dr Radosław Poleski, dr Krzysztof Ulaczyk, dr Mariusz Gromadzki, mgr Krzysztof Rybicki, mgr Patryk Iwanek, mgr Marcin Wrona.

Za wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego nagrodzono 10 naukowców. Z kolei w kategorii rozprawy doktorskiej wyróżniono 25 badaczy.

Nagrody premiera zostały ustanowione – z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk – w 1994 roku. Przewodniczącym Zespołu ds. Nagród jest prof. dr hab. Tomasz Giaro.

Pełna lista nagrodzonych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-wdrozeniowa-lub-artystyczn.html.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)