Opublikowano

Ponad 330 tys. zł dla działań na rzecz środowiska akademickiego

Ponad 330 tys. zł dla działań na rzecz środowiska akademickiego

Osiem organizacji pozarządowych otrzymało w sumie 338 tys. zł ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działania na rzecz środowiska akademickiego. Za otrzymane pieniądze będą m.in. kreowały postawy proinnowacyjne, zwiększały świadomość prawną studentów i doktorantów.

Wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe zrealizują projekty w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i tym podobnych działań o szerokim zasięgu społecznym. Wybrane organizacje mają czas na zrealizowanie swoich pomysłów do 30 listopada.

Wśród nagrodzonych znalazły się: Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; Fundacja Collegium Civitas (FCC), Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) oraz Fundacja TUS; Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce; Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej; Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości; Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.; Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych.

Dofinansowane projekty obejmują: promowanie portalu „Wybierz Studia” – wspieranie świadomych wyborów edukacyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego; działania na rzecz rozwijania współpracy środowiska akademickiego z sektorem przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przybliżania i definiowania pojęcia “innowacyjność” oraz kreowania postaw proinnowacyjnych wśród studentów i doktorantów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy; działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego – w tym działania strażnicze i zwiększanie świadomości prawnej studentów i doktorantów; działania informacyjne i szkolenia skierowane do doktorantów na temat możliwości pozyskiwania środków na badania humanistyczne.

Laureatów wyłoniono w konkursie „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. W sumie na realizację swoich działań otrzymały 338 tys. zł.

Wyniki konkursu są dostępne na stronie internetowej.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)