Opublikowano

Ponad 1100 stypendiów w 16. edycji Programu Stypendiów Pomostowych

NIK: uczelnie publiczne niekiedy zawyżały opłaty rekrutacyjne

Ponad 1100 osób, studentów i doktorantów pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, otrzyma stypendia w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. 16. edycję programu zainaugurowano we wtorek w Warszawie.

Stypendia Pomostowe to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Otrzymują je ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne. Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów wyższych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok, a najlepszym studentom oferuje wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Istniejący od 15 lat Program Stypendiów Pomostowych to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Stypendia są fundowane dzięki zaangażowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych.

W 16. edycji programu stypendia otrzyma ponad 1100 osób, studentów i doktorantów, w tym 650 studentów I roku.

W sumie w ciągu 15 lat z programu skorzystało ponad 15 500 stypendystów i przyznano ponad 21 000 stypendiów na studia dla młodzieży pochodzącej z małych miejscowości i niezamożnych rodzin.

„Aż 90 proc absolwentów programu deklaruje, że są zadowoleni z rozwoju swojej kariery zawodowej, zarobków i sytuacji rodzinnej. Jak z tego wynika, Stypendia Pomostowe trafiają do osób rzeczywiście potrzebujących wsparcia, a zarazem o ludzi o silnej motywacji, dokonujących mądrych wyborów, którym po studiach przeciętnie układa się lepiej niż ich rówieśnikom” – podsumował 15-lecie istnienia programu prezes zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński, podczas wtorkowego spotkania w Warszawie.

Dodał, że badań ankietowych, przeprowadzonych wśród uczestników i absolwentów programu wynika również, że dla połowy badanych na pierwszym roku studiów stypendium było głównym źródłem utrzymania.

„Dzięki perspektywie jego uzyskania mogli wybrać uczelnię i kierunek, o jakim marzyli. Nie musieli szukać pracy na pierwszym roku studiów, kiedy to pogodzenie pracy z nauka jest szczególnie trudne. Mogli też rozwijać zainteresowania pozanaukowe – pójść na koncert, wystawę, pomnażać swój kapitał kulturowy. Ponad 70 proc. stypendystów ukończyło studia magisterskie w terminie, zaś 90 proc. ukończyło je z wynikiem bardzo dobrym bądź dobrym” – podkreślił Koźmiński.

O stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie mogą się ubiegać maturzyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i spełniają jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

W ramach programu przyznawanych jest sześć różnych stypendiów. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju. (PAP)

PAP – Nauka w Polsce

autor: Paweł Wernicki

pmw/ agt/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)