Opublikowano

Politechnika Śląska uruchomi studia dualne na kolejnych kierunkach

Politechnika Śląska w Gliwicach uruchomi na kolejnych kierunkach studia dualne, łączące przygotowanie teoretyczne z praktyczną nauką zawodu. Na realizację pięciu projektów takich studiów uczelnia pozyskała prawie 7,7 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu „Studia dualne”, będą realizowane na kierunkach: mechanika i budowa maszyn na studiach I i II stopnia, transport kolejowy na studiach I stopnia, a także logistyka oraz inżynieria materiałowa na studiach II stopnia.

Projekt studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, prowadzony na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki, został w konkursie NCBR oceniony najwyżej spośród wszystkich projektów z polskich uczelni i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu, ex aequo z projektem Akademii Leona Koźmińskiego.

Od 2016 r., przy współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, na Wydziale Mechanicznego Technologicznym Politechniki Śląskiej są prowadzone studia dualne, w ramach których przez pół roku studenci mają zajęcia na uczelni, a kolejne pół roku pracują w wybranych firmach różnych branż przemysłu – także tych działających w Katowickiej SSE w ramach klastra motoryzacyjnego Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Taka formuła daje studentom nie tylko wiedzę i doświadczenie zawodowe, ale i wynagrodzenie oraz stypendium, fundowane przez firmy uczestniczące w projekcie.

“Postanowiliśmy rozwijać ofertę studiów dualnych na Politechnice Śląskiej. Obecnie z powodzeniem kształcimy już dwa roczniki przyszłych inżynierów na tego rodzaju studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn, a trzeci rocznik właśnie się rekrutuje. Do tej pory współpracowaliśmy w tym zakresie głównie z firmami z branży automotive, jednak biorąc pod uwagę różnorodność kierunków studiów dualnych, które uzyskały dofinansowanie w konkursie, jestem przekonany, że współpraca zostanie rozszerzona o kolejne obszary nauki i przemysłu” – zapowiedział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

“Bardzo się cieszymy, że udało nam się zdobyć tak wysokie finansowanie na realizację aż pięciu projektów studiów dualnych. Jednym z głównych celów naszej uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby współczesnego przemysłu. Jako uczelnia techniczna jesteśmy ściśle związani z otoczeniem gospodarczym i przykładamy dużą wagę do tego, aby sprostać oczekiwaniom pracodawców” – podkreślił rektor.

Konkurs „Studia dualne” to kolejna inicjatywa NCBR-u, służąca podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Jego celem jest dostosowanie programów nauczania do oczekiwań przyszłych pracowników i ich potencjalnych pracodawców. Receptą na sukces ma być efektywne łączenie nauki z pracą, możliwe dzięki realizacji programów kształcenia przemiennego, które zakładają jednoczesny udział studentów w zajęciach dydaktycznych na uczelni i zatrudnienie ich w firmie.

W ramach studiów dualnych na Politechnice Śląskiej przyszli inżynierowie spędzają nawet pół roku na stażach realizowanych z partnerskimi firmami oraz pół roku na uczelni, realizując pełen program kształcenia. Dzięki temu po zakończeniu studiów absolwenci, oprócz teorii, mają także wiedzę praktyczną i doświadczenie w pracy. Politechnika Śląska była pionierem dualnego kształcenia studentów – pierwsze takie studia na gliwickiej uczelni ruszyły dwa lata temu.

W nowym roku akademickim Politechnika Śląska oferuje ponad 50 kierunków studiów na 15 wydziałach w trzech śląskich miastach: Gliwicach, Katowicach i Zabrzu, w tym cztery nowości: budownictwo podziemne na Wydziale Budownictwa, fizyka techniczna w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznym, gospodarka obiegu zamkniętego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także gospodarka surowcami mineralnymi na Wydziale Górnictwa i Geologii. Na 16 kierunkach można również studiować w języku angielskim.

W tym roku rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową www.rekrutacja.polsl.pl – rejestracja trwa do niedzieli 8 lipca. Poza kierunkami technicznymi na tegorocznych maturzystów czekają m.in. takie kierunki jak pedagogika, socjologia, administracja czy filologia na trzech specjalnościach: angielskiej, hiszpańskiej i niemieckiej. Kolejny nabór rozpocznie się 23 lipca. (PAP)

autor: Marek Błoński

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)