Opublikowano

Politechnika Śląska chce poszerzać ofertę studiów dualnych

Model dualnego kształcenia, czyli połączenia – nawet w relacji pół na pół – zajęć dydaktycznych na uczelni ze stażami w firmach sprawdził się; obecnie mamy pięć takich kierunków i chcemy to dalej rozwijać – powiedział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

W poniedziałek na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbywa się IV Konferencja Edukacja Dualna EDUAL “Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0” pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas tegorocznej edycji spotkania podsumowano studia dualne na Politechnice Śląskiej, wprowadzone tam przed czterema laty. Uczelnia ta była pionierem dualnego kształcenia studentów – w 2016 r. zaczynała od jednego takiego kierunku (Mechanika i budowa maszyn), obecnie ma ich pięć (Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria materiałowa, Logistyka, Transport kolejowy, Mechatronika). Rektor zapowiedział uruchomienie kolejnych.

W ocenie rektora sam model połączenia zajęć dydaktycznych na uczelni ze stażami realizowanymi w partnerskich firmach sprawdził się. Dzięki temu po zakończeniu studiów absolwenci, oprócz teorii, mają także wiedzę praktyczną i doświadczenie w pracy. Dodał, że studenci studiów dualnych inaczej przyswajają wiedzę, są bardziej aktywni na zajęciach, zadają więcej pytań i już odnoszą poznawaną na zajęciach wiedzę teoretyczną do tego, co poznają na stażach.

Prof. Mężyk mówił ponadto, że kształcenie dualne to dla uczelni szansa na nawiązywanie bliższych kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a dla studentów szansa na “nowoczesne kształcenie zorientowane problemowo i projektowo”, które w przyszłości będzie im potrzebne na rynku pracy.

Rektor pytany o to, co można by udoskonalić w procesie kształcenia dualnego, wskazał na samą organizację procesu studiów. “Po pierwsze sposób organizacji staży, sposób doboru partnerów do realizacji tych staży i sposób organizacji staży na wyższych semestrach; chcielibyśmy, aby te pierwsze semestry były zapoznaniem się ze środowiskiem pracy, zaistnieniem w nim, natomiast wyższe semestry, żeby były już ukierunkowane na kształcenie zorientowane projektowo i problemowo” – dodał prof. Mężyk.

Obecna na konferencji podsekretarz stanu w MNiSW Anna Budzanowska przypomniała ponadto o programie doktoratów wdrożeniowych. “Widzimy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie rynku i przedsiębiorców na takie unikatowe kompetencje, które doktorzy po doktoratach wdrożeniowych – będąc jednocześnie zatrudnieni w miejscach pracy u pracodawców we współpracy z uczelniami – przynoszą do polskiego przemysłu i polskiej gospodarki; tylko w ten sposób możemy budować jej rozwój” – powiedziała.

System dualnego kształcenia studentów pozytywnie ocenia również prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek, który podał, że większość studentów tych kierunków na Politechnice Śląskiej swe staże odbywa właśnie w KSSE. Dodał, że dzięki temu studenci mają też możliwość przekonać się, jak bardzo zaawansowane technologiczne są te firmy.

W poniedziałek na Politechnice Śląskiej odbywają się również 22. Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości.

PAP – Nauka w Polsce, Agnieszka Kliks-Pudlik

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)