Opublikowano

Politechnika podnosi stawki stypendiów

Władze Politechniki Opolskiej podniosły stawki stypendiów. Obecnie student może otrzymać od 950 do około 1600 zł stypendium socjalnego miesięcznie. Wzrosły także kwoty stypendiów rektora i zapomogi – poinformowało biuro prasowe uczelni.

Ze względu na sytuację gospodarczą w kraju i problemy wynikające z pandemii SARS-CoV-2 władze uczelni podjęły decyzję o podniesieniu w bieżącym roku akademickim stawek stypendiów. Obecnie najniższa stawka stypendium socjalnego wynosi 950 zł, a najwyższa – około 1600 zł. Do 1950 zł została podniesiona podstawa stypendium socjalnego.

“Stypendia, jakie studenci otrzymują w uczelniach, szczególnie stypendium socjalne i zapomogi stanowią istotne wsparcie materialne dla studentów. Dotyczy to szczególnie tych studentów i ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, które w ostatnim czasie wynikają także z okoliczności związanych z pandemią COVID-19” – wyjaśnia dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej.

O 150 zł wzrosły także stawki stypendium rektora dla studentów. Obecnie są to kwoty: kategoria I – 950 zł, kategoria II – 750 zł, kategoria III – 550 zł. Stawki stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, wynoszą: kategoria I – 1 200 zł; kategoria II – 950 zł, kategoria III – 700 zł. O 150 zł podniesiono także stawki stypendium dla osób z niepełnosprawnościami: w zależności od stopnia niepełnosprawności do kwot: 750 zł, 650 zł, 550 zł.

Uczelnia przypomina, że kilka miesięcy wcześniej zarząd PO zwiększył maksymalną kwotę zapomogi z tysiąca do 1,5 tys. zł. Mogą się o nią ubiegać studenci m.in. w razie pogorszenia sytuacji finansowej z powodu stanu zdrowia bądź utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny w następstwie pandemii. (PAP)

Autor: Marek Szczepanik

masz/ joz/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)