Opublikowano

Politechnika Opolska utrzyma wysokie stawki stypendiów dla studentów

Praca licencjacka - schemat postępowania

Politechnika Opolska w nowym semestrze podniesie kwotę jednorazowej zapomogi i utrzyma stawki stypendiów dla studentów i doktorantów. Jak poinformowała PAP Anna Kułynycz, rzecznik uczelni, w listopadzie wsparcie otrzymało około 600 słuchaczy PO.

Władze Politechniki Opolskiej, po przeanalizowaniu budżetu i wniosków o udzielenie stypendium, podjęła decyzję o podwyższeniu kwoty jednorazowej zapomogi z tysiąca do 4 tysięcy złotych i utrzymaniu stawek stypendiów dla studentów i doktorantów.

“Podjęcie studiów wiąże się z szeregiem wydatków i nie każdy student jest w stanie samodzielnie ponieść wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty. Niezależnie od wieku, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe. Wśród świadczeń przewidzianych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi. Na realizację zadań związanych z przyznawaniem świadczeń dla studentów uczelnia otrzymuje dotację z budżetu państwa” – wyjaśnia Anna Kułynycz.

W przypadku stypendium rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych, stawki będą obowiązywać w całym roku akademickim 2023/2024, a w przypadku stypendium socjalnego i zapomogi, w semestrze zimowym 2023/2024.

W przypadku stypendium rektora I kategorii student otrzyma 1050 złotych, drugiej – 850 i trzeciej 650 złotych. Stypendia rektora dla doktorantów wyniosą 1,2 tys. złotych (kategoria pierwsza) i 950 zł (kategoria druga).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności, wyniosą 1000 zł, 1100 zł i 1200 zł. W przypadku stypendium socjalnego, student o dochodach w wysokości 1,294 zł na członka w rodzinie, może otrzymać od 1750 do 1900 złotych stypendium.

W listopadzie wsparcie otrzymało około sześciuset słuchaczy Politechniki Opolskiej, w tym 421 doktorantów, 51 osób niepełnosprawnych i 128 osób uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego. Przyznano także cztery zapomogi. (PAP)

Marek Szczepanik

masz/ mir/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)