Opublikowano

Politechnika Opolska podnosi stypendium socjalne ze względu na pandemię

Ze względu na sytuację pandemiczną, władze Politechniki Opolskiej podjęły decyzję o podniesieniu stypendium socjalnego dla studentów. Jak informuje na swojej stronie uczelnia, studenci objęci podwyżką otrzymają wyrównania za trzy miesiące.

Według władz uczelni, powodem podniesienia zarówno kwoty bazowej, od której przysługuje stypendium socjalne, jak i samego stypendium, jest spowodowane sytuacją na rynku pracy związaną z pandemią, w wyniku której studenci o najniższych dochodach utracili możliwość znalezienia dodatkowego zarobku w takich branżach jak usługi czy gastronomia.

Decyzja zapadła w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów, dotyczy wsparcia studentów o najniższych dochodach, pobierających stypendium socjalne i podniesienia stawki stypendium w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

W semestrze zimowym podstawa naliczania stypendium socjalnego została zwiększona z 1,5 do 1,8 tys. złotych. Podniesiono także wysokość samego stypendium. Do tej pory student mógł otrzymać od 500 do 1150 złotych miesięcznie. Obecnie kwoty te wynoszą odpowiednio od 800 do 1450 złotych. Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze letnim otrzymają decyzje zmieniające stawkę przyznanego stypendium socjalnego oraz wyrównanie wypłaconego już stypendium za trzy miesiące (zarządzenie obowiązuje z mocą od 1 marca br.).

Jak przypomina biuro prasowe uczelni, kilka tygodni temu zarząd uczelni zwiększył maksymalną kwotę zapomogi z tysiąca do 1,5 tys. zł. i został zniesiony limit dwóch zapomóg w roku akademickim. W 2020 roku z pomocy w formie zapomogi skorzystało prawie 60 studentów politechniki, a niemal 300 otrzymuje stypendium socjalne w bieżącym roku akademickim. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ drag/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)