Opublikowano

Politechnika Łódzka: najpopularniejsze kierunki informatyczne i biznesowe

Stypendia dla studentek kierunków informatycznych

Computer Science, Information Technology oraz zarządzanie to przodujące pod względem liczby zgłoszeń kierunki na Politechnice Łódzkiej. Jak podała uczelnia, która właśnie zakończyła rekrutację na studia I stopnia, kandydaci decydujący się na te kierunki równie chętnie wybierają studia w jęz. polskim i angielskim.

Podczas tegorocznej rekrutacji kandydaci na studia stacjonarne mogli wybierać na PŁ spośród 54 kierunków. Najwięcej chętnych było do studiowania na kierunku Computer Science – 15 osób na miejsce. Popularne były także kierunki: Information Technology – 12 osób na miejsce, zarządzanie – 11,2, Business and Technology – 11,1, zarządzanie i inżynieria produkcji – 10,6, logistyka – 9,9, Business Studies – 9,6.

Uczelnia oferowała także 7 kierunków studiów niestacjonarnych, z których największą popularnością cieszyły się automatyka i sterowanie robotów (9,2), informatyka (7,21), zarządzanie i inżynieria produkcji (6,1).

Zdaniem pełnomocniczki rektora ds. rekrutacji, dr inż. Joanny Ochelskiej-Mierzejewskiej, tendencje do wyboru określonych kierunków można zaobserwować od kilku lat.

“Kandydaci najchętniej decydują się na kierunki informatyczne oraz na kierunki związane z biznesem, w obu przypadkach zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Cieszy jednak fakt, że dla kierunków, które w poprzednich latach były niszowe, można zaobserwować wzrost zainteresowania. Chodzi m.in. o fizykę techniczną, kierunki z szeroko rozumianą chemią, czy też papiernictwo i poligrafię. Dużym zainteresowaniem cieszą się również kierunki artystyczne – architektura oraz wzornictwo. Przed tymi kandydatami postawiliśmy jeszcze jedno wyzwanie, a mianowicie sprawdzian z uzdolnień plastycznych” – zaznaczyła.

Listy przyjętych na Politechnikę Łódzką zostaną ogłoszone 22 lipca.

PAP – Nauka w Polsce, Agnieszka Grzelak-Michałowska

agm/ ekr/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)