Opublikowano

Pit 2017 online ze wstępnie wypełnionym zeznaniem

Pit 2017 online ze wstępnie wypełnionym zeznaniem

Pit 2017 online możemy rozliczyć tak samo jak deklarację papierową po zakończeniu roku podatkowego 2016. W zależności od rodzaju deklaracji mamy czas na jej złożenie albo do końca stycznia, albo do końca kwietnia.

Terminy rozliczeń podatkowych w 2017 roku

Teoretycznie istnieje możliwość  rozliczenia pit 2017 online już 1 stycznia, w praktyce jednak rozliczamy pity znacznie później. Najwięcej deklaracji składanych jest w ostatnich dniach kwietnia, czyli na kilka dni przed upływem ustawowego terminu składania najpopularniejszych zeznań podatkowych PIT-37, a także PIT-36, PIT 36L, PIT-38, PIT-39. W 2017 roku ze względu na to, że 30 kwietnia przypada w sobotę, mamy więcej czasu na składanie deklaracji, bo do 2 maja. Do 31 stycznia trzeba złożyć deklaracje PIT-28, PIT-16A i PIT-19A.

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania PIT-37 i PIT 38

W przypadku rozliczania przychodów uzyskanych za pośrednictwem płatników złożenie pit 2017 online będzie wyjątkowo łatwe, ponieważ podatnik może skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania  (PFR) PIT-37 oraz PIT- 38.

Po raz pierwszy Ministerstwo Finansów udostępniło usługę PFR dla podatników rozliczających się na PIT-37 w roku 2016, rok później PIT-38

Wstępne wypełnienie deklaracji podatkowych przez administrację podatkową możliwe jest jedynie w przypadku, gdy płatnicy przekażą informacje roczne o przychodach, odliczeniach i zaliczkach na podatek dochodowych od osób fizycznych podatników. Takie informacje na formularzach PIT-11 oraz PIT 8A płatnicy przekazują nie tylko do urzędów skarbowych, ale także podatnikom w terminie do końca lutego. Dlatego też usługa wstępnie wypełnionego zeznania dostępna jest dopiero w połowie marca, gdyż po otrzymaniu deklaracji PIT-11 i PIT -8A urzędnicy administracji skarbowej muszą mieć czas na wprowadzenie PFR uzyskanych danych.

Rozliczenie wstępnie wypełnionej deklaracji pit 2017 online

Rozliczając pit 2017 online i korzystając ze wstępnie wypełnionego zeznania podatnik ma na tyle ułatwione zadanie, że nie musi sam przepisywać danych z informacji od płatników. Dane te przepisane przez administrację skarbową wystarczy sprawdzić i jeśli są poprawne, wysłać pit. Sprawdzenie jest bardzo ważne, gdyż na podatniku ciąży odpowiedzialność za prawidłowe zeznanie, niezależnie od tego, kto wypełnia druki.

Jeśli  w rozliczeniu pit 2017 online podatnik będzie chciał wykazać przysługujące mu ulgi podatkowe i skorzystać z odliczeń, do wstępnie wypełnionego zeznania musi wprowadzić odpowiednie zmiany. Możliwe jest też wpisanie numeru KRS organizacji pożytku publicznego, do której chcemy skierować 1% podatku wynikającego z naszego rozliczenia.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)