Opublikowano

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów MBA

Master of Business Administration – tak należy rozwinąć skrót studiów MBA. Prowadzone są one na wielu uczelniach wyższych w Polsce. Studia te dostępne są między innymi na Politechnice Warszawskiej. Wyższa szkoła biznesu adresuje studia Executive MBA do osób, które ukończyły uczelnię wyższą i mają już co najmniej 3-letnie doświadczenie menedżerskie. Po ich zaliczeniu można liczyć na lepsze perspektywy znalezienia ciekawej pracy.

Czym są studia podyplomowe MBA?

Szkoła biznesu w Polsce prowadzi studia MBA w Warszawie. Kolebką MBA są Stany Zjednoczone, gdzie kształcono najlepszych menedżerów – nie tylko jeśli chodzi o teorię zarządzania, ale przede wszystkim praktykę. MBA to studia nowoczesne, których program powinien być dostosowany do dynamiki zmieniającego się świata biznesu.

Co daje tytuł MBA?

Magister, który kończy studia MBA, uzyskuje taki tytuł i może go wpisać do swojego CV. To informacja, że ukończył prestiżowe studia podyplomowe. W zależności od tego, jaki kierunek obrał, jego tytuł MBA może być różny.

W szkołach prowadzących kierunki MBA są tematycznie podzielone tytuły, skierowane do kadry menedżerskiej o określonej specjalizacji. Można więc zapisać się na tego rodzaju studia dla pracowników IT, specjalistów z zakresu HR czy finansów.

Podczas studiów MBA absolwenci mogą poznać i skonfrontować dotychczas zgromadzoną wiedzę i umiejętności praktyczne z doświadczeniem innych osób. To sposób na ugruntowanie wiedzy merytorycznej w zakresie szeroko rozumianego biznesu, ale i na kształtowanie oraz doskonalenie umiejętności miękkich, które okazują się bardzo ważne w pracy menedżera na różnych szczeblach organizacji.

Niekiedy to właśnie tytuł MBA powoduje, że dana osoba ma szansę otrzymać nowe, ciekawsze i o wiele lepiej płatne oferty pracy w prestiżowych przedsiębiorstwach. Niezwykle cenne okazują się też nawiązane w czasie studiów MBA kontakty, procentujące już na polu współpracy zawodowej w przyszłości.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)